Zasady korzystania z serwisu

Witamy na naszej stronie internetowej!

Poniższe warunki regulują korzystanie ze strony polishdairy.pl

Niniejsza strona internetowa zawiera informacje odnoszące się dor róznych obszarów działania firmy i jej struktur wraz z najważniejszymi dla Polish Dairy zasadami prowadzenia działalności gospodarczej.

Podmiotem udostępniającym stronę internetową jest Polish Dairy sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 9, 02-583 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000603574, NIP 5223054886, REGON 363776506.


Dopuszczalne używanie

Korzystanie ze strony internetowej polishdairy.pl i materiałów na niej umieszczonych nie może być niezgodne z prawem i w jakikolwiek sposób obraźliwe. Korzystając ze strony nie wolno:

  1. naruszać prawa do prywatności osób trzecich;
  2. naruszać wszelkich praw własności intelektualnej;
  3. składać oświadczeń, które są obraźliwe (w tym w stosunku do Polish Dairy), odnoszą się do pornografii, mają charakter rasistowski lub ksenofobiczny, zachęcają do nienawiści, przemocy lub zakłócania porządku;
  4. umieszczać plików zawierających wirusy, lub które mogą stwarzać problemy dla bezpieczeństwa; lub
  5. w inny sposób narażać na niebezpieczeństwo integralność strony internetowej.

Proszę zauważyć, że Polish Dairy może usunąć wszelkie treści ze strony internetowej, o ile uzna je za nielegalne lub naruszające dobre obyczaje. Polish Dairy może w granicach obowiązującego prawa monitorować lub dokonywać przeglądu udostępnianych treści, a także usuwać lub odmawiać umieszczania treści, jakie Polish Dairy, uzna za niewłaściwe.


Ochrona prywatności

Nasza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych lub materiałów umieszczanych na niniejszej stronie internetowej. Dowiedz się więcej tutaj.


Własność intelektualna

Wszystkie prawa własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi i znakami towarowymi, do materiałów publikowanych przez lub w imieniu Polish Dairy na stronie internetowej (np. tekst i obrazy) stanowią własność Polish Dairy lub jej licencjodawców.


Odpowiedzialność

Podczas gdy Polish Dairy dokłada wszelkich uzasadnionych starań, by zapewnić dokładność materiałów dostępnych na naszej stronie internetowej oraz unikania zakłóceń, nie ponosimy odpowiedzialności za niedokładności, awarie lub chwilowy brak dostępności strony internetowej, jak również za awarie sprzętu komputerowego zaistniałe w wyniku korzystania ze strony.

Poleganie na materiałach znajdujących się na niniejszej stronie internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Niniejsza strona internetowa może zawierać odniesienia do stron internetowych nienależących do Polish Dairy. Polish Dairy nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi osób trzecich, nie popiera ich ani nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za nie, łącznie z ich treścią, dokładnością lub funkcją. Zachęcamy wszystkich użytkowników do szczegółowego zapoznania się z powiadomieniami umieszczanymi na stronach takich osób trzecich, a także do bieżącego monitorowania wszelkich w nich zmian.

Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie informacje nie stanowią zapewnienia, w szczególności  w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego. Opis towaru następuje wyłącznie w umowie jego sprzedaży.


Zmiany

Polish Dairy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu  korzystania. Prosimy co jakiś czas wejść na tę stronę, by zapoznać się z warunkami oraz wszelkimi nowymi informacjami.


Terytorium

Polish Dairy nie składa żadnych zapewnień, że produkty lub treści zawarte na niniejszej stronie internetowej są właściwe lub dostępne w lokalizacjach innych, aniżeli Polska.

Adres

Polish Dairy sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa, Polska

Dane rejestrowe

NIP: 5223054886
REGON: 363776506
KRS: 0000603574

Kontakt

Tel.:
(+48) 730 731 563
Napisz