Aktualności

Ceny produktów mleczarskich w 34 tygodniu, w pierwszej części tygodnia charakteryzowały się wzrostem. Natomiast od środy można było zaobserwować spadek cen śmietany przerzutowej, a co za tym idzie masła oraz pełnego mleka przerzutowego. Cena na pozostałe produkty była wzrostowa, a mleczarnie niechętnie oferowały te produkty, licząc na dalszy wzrost cen. Mleko odtłuszczone w proszku, można było kupić po 6,60 zł, jest to o 10 gr wyżej niż w tygodniu poprzednim. Również o 10 gr oczekiwano ceny wyższej za pełne mleko w proszku- 12,30 zł/kg. Od ponad miesiąca systematycznie wzrasta cena serwatki w proszku, żeby w zeszłym tygodniu osiągnąć cenę 3,30 zł/kg. W zeszłym tygodniu zanotowano również rekordową cenę w tym roku za odtłuszczone mleko przerzutowe, cena jego wyniosła 0,61 gr/l. Sery od ponad miesiąca oferowane są w cenach ok 13 zł/kg i jest to od dłuższego czasu cena stabilna.

 

GDT EVENT 218/21.08.2018

Data:

218 sesja na GDT przyniosła bardzo duży spadek cen, a zarazem indeksu bo aż o 3,6%. Największy spadek  o 8,5% zanotowano na maśle, którego cena wyniosła 4392 USD/MT. Jest to cena niższa niż ceny oczekiwane na masło w Polsce o około 2000 euro/tonę. Duży spadek bo aż o 6,9% zanotowano na AMF. Jego cena wyniosła 5321 USD/MT. O 4,7% spadła cena sera cheddar do poziomu 3484 USD/MT. O 2,1% spadła cena pełnego mleka w proszku do poziomu 2883 USD/MT. Mleko odtłuszczone w proszku również zanotowało spadek o 1,3% do poziomu 1951 USD/MT. W tym przypadku wyrównują się ceny na produkt pochodzenia europejskiego w stosunku do największego sprzedającego na GDT Fonterry. Wzrosły ceny dwóch produktów: laktozy do poziomu 914 USD i kazeiny o 2,8% do poziomu 5138 USD/MT. Nie znalazła zainteresowania wśród kupujących serwatka w proszku, a maślanka w proszku nie była oferowana.

218 sesja zgromadziła aż 158 kupujących, znacznie mniej niż podczas poprzedniej sesji natomiast tylu samo kupujących –  126 dokonało zakupów. Sesja miała 13 rund i trwała niecałe dwie godziny. Sprzedano łącznie aż 32 041 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 218 notowań na GDT było zarejestrowanych 534 kupujących z całego świata o 5 więcej niż podczas poprzedniej sesji.

GDT EVENT 217/07.08.2018

Data:

217 sesja na GDT przyniosła rekordowe ilości zakupionych towarów przez zarejestrowanych na GDT kupujących. Indeks giełdowy się nie zmienił w stosunku do cen zaproponowanych przez sprzedających oznacza to, że ceny były akceptowalne i podaż zrównoważyła popyt. Tym razem największy wzrost odnotowano na produkcie, który podczas poprzedniej sesji najwięcej stracił czyli na kazeinie, której cena dzisiaj wzrosła o 8% do poziomu 4 971 USD/MT. Nieznaczne wzrosty były na serze cheddar o 1,3% do poziomu 3663 USD/MT, AMF o 1,2% do poziomu 5709 USD/MT i pełnym mleku w proszku o 0,1% do poziomu 2958 USD/MT. Największy spadek zanotowano na maślance w proszku, której cena spadła o 5,9% do poziomu 2441 USD/MT. Masło zanotowało cenę 4802 USD/MT – spadek o 3,2%. Odtłuszczone mleko w proszku zanotowało spadek o 0,8% do poziomu 1972 USD/MT, ale jest to cena wyższa niż na poprzedniej sesji. Znacznie wzrosły w stosunku do poprzedniej sesji ceny mleka odtłuszczonego w proszku  oferowanego przez sprzedających z Europy. Natomiast oferta mleka z Nowej Zelandli była na tyle niższa, że zniwelowała europejski wzrost. Jest to efektem zmniejszania się zapasów tego produktu w magazynach unijnych. Nieznacznie na tej sesji wzrosła cena pełnego mleka w proszku o 0,1% do poziomu 2958 USD/MT, ale jest to cena niższa niż cena zamknięcia na poprzedniej sesji. Laktoza niemielona sprzedała się w cenie i ilościach oferowanych przez sprzedającego – Polish Dairy już drugą sesję z rzędu sprzedano całość oferowanego produktu.

217 sesja zgromadziła aż 191 kupujących, spośród których 126 dokonało zakupów. Sesja miała 13 rund i trwała niecałe dwie godziny. Sprzedano łącznie aż 34 076 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 217 notowań na GDT było zarejestrowanych 529 kupujących z całego świata.

GDT EVENT 216/17.07.2018

Data:

216 sesja na GDT przyniosła spadek ogólnego indeksu cenowego o 1,7% do poziomu 3,222 USD. Największy spadek zanotowano na kazeinie, której cena spadła aż o 9,5% do poziomu 4602 USD/MT. Bardzo też została obniżona cena produktów wysokotłuszczowych. Masło osiągnęło cenę 4953 USD/MT – spadek o 8,1%. Cena ta jest i tak dużo niższa niż ceny za jakie można sprzedać masło w UE. Duży spadek zanotował też produkt pokrewny – AMF o 5,2%. Jego cena osiągnęła poziom 5629 USD/MT. Ser cheddar również zanotował spadek do poziomu 3596 USD/MT – spadek o 3,3%. Cena tego produktu również jest niższa niż cena cheddara produkowanego w UE. Wzrosty były na dwóch produktach, ale tych o bardzo dużych wolumenach sprzedaży na obydwu mlekach w proszku. Odtłuszczone mleko w proszku wzrosło o 0,8% do poziomu 1959 USD/MT. Jest to cena średnia oferowana przez wszystkie firmy sprzedające na GDT. Tutaj to firmy europejskie oferują ceny znacznie niższe niż mleczarnie z innych kontynentów od 1725 do 1790 USD/MT. Ten odbiegający od średniej poziom cen spowodowany jest nadal dużymi zapasami mleka odtłuszczonego w proszku w UE. Cena pełnego mleka w proszku wzrosła o 1,5% do poziomu 2973 USD/MT. Laktoza sprzedała się w cenie oferowanej przez sprzedającego, a maślanka w proszku w średniej cenie 2225 USD/MT.
216 sesja pomimo okresu urlopowego zgromadziła 168 kupujących, spośród których 126 dokonało zakupów. Sesja miała 15 rund i trwała ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 25 454 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 216 notowań na GDT było zarejestrowanych 524 kupujących z całego świata.

W tygodniu 21 ceny większości produktów mleczarskich charakteryzowały się tendencją wzrostową, tylko cena mleka pełnego w proszku zachowała się na tym samym poziomie, spadła natomiast cena mleka przerzutowego pełnego. Cena masła w blokach rośnie ponad miesiąc i produkt ten  można obecnie kupić po 25,40 zł/kg. Ceny serów również wzrosły i ser gouda można nabyć po 11,90 zł/kg.

Z produktów płynnych cena śmietany przerzutowej, po fluktuacji w zeszłym tygodniu, poszła w górę  i obecnie wynosi 0,301 zł za jednostkę tłuszczu. Cena odtłuszczonego mleka w proszku również zanotowała wzrost i można go nabyć po 6,20 zł/kg. Cena serwatki w proszku rośnie od trzech tygodni i aktualnie wynosi 2,80 zł/kg. Mleko pełne w proszku można nabyć w tej samej cenie, jak w zeszłym tygodniu po 12,00 zł/kg

Cena mleka przerzutowego pełnego, po mocnej tendencji wzrostowej trwającej od początku miesiąca, aktualnie zanotowała spadek  i ten produkt można kupić po 0,278 zł za jednostkę kalkulacyjną. Cena mleka przerzutowego odtłuszczonego zachowała tendencję wzrostową i wynosi obecnie 0,35 zł za litr.

Międzynarodowe Targi SIAL China w Szanghaju są czwartą największa imprezą wystawienniczą na świecie, dedykowaną sektorowi spożywczemu, do której w tym roku dołączyła firma Polish Dairy.
Targi SIAL okazały się właściwym miejscem do rozwijania relacji biznesowych z chińskimi kupcami oraz okazją do promocji Polski jako znaczącego europejskiego producenta nabiału.
Stoisko wystawiennicze odwiedzili m.in. unijny Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Phil Hogan, Jacek Bogucki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piotr Nowotniak – Konsul Generalny RP, Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii.
SIAL China w Szanghaju odbyły się w dniach 16 – 18 maja br.

W tygodniu 20 ceny większości produktów mleczarskich charakteryzowały się tendencją wzrostową, tylko cena mleka pełnego w proszku zachowała się na tym samym poziomie a śmietany przerzutowej odznaczała się fluktuacją. Cena masła w blokach rośnie od miesiąca i produkt ten  można obecnie kupić po 25,10 zł/kg. Ceny serów również wzrosły i ser gouda można nabyć po 11,40 zł/kg.

Z produktów płynnych cena śmietany przerzutowej, w pierwszej połowie tygodnia poszła w górę, aby następnie spaść i obecnie wynosi 0,295 za jednostkę tłuszczu. Natomiast cena odtłuszczonego mleka w proszku zanotowała wzrost i można go nabyć po 6,00 zł/kg. Cena serwatki w proszku rośnie od dwóch tygodni i aktualnie wynosi 2,70 zł/kg. Cena mleka pełnego w proszku nie zmieniła się i można go nabyć po 12 zł/kg.

Ceny mleka przerzutowego w dalszym ciągu zachowują mocną tendencję wzrostową, zwłaszcza cena mleka przerzutowego pełnego i ten produkt można kupić po 0,280 zł za jednostkę kalkulacyjną. Cena mleka przerzutowego odtłuszczonego również wzrosła i wynosi obecnie 0,34 zł za litr.

Minęło pół roku odkąd Polish Dairy dołączyło do oferentów na Global Dairy Trade. Podczas kolejnych sesji nasza firma sprzedawała poprzez GDT Events odtłuszczone mleko w proszku oraz laktozę. Podczas sesji 15 maja po raz pierwszy zaoferowaliśmy na aukcji serwatkę
w proszku, która została w całości sprzedana podczas aukcji.

GDT EVENT 212/15.05.2018

Data:

Ostatnia, 212 sesja na GDT przyniosła wzrost indeksu cenowego o 1,9 %. Podczas notowań sprzedano ponad 18 tysięcy ton produktów. Ceny pięciu produktów nabiałowych zanotowały wzrost, tendencją spadkową natomiast charakteryzowała się laktoza oraz kazeina.

Warto zaznaczyć, że podczas ostatniej sesji Polish Dairy wprowadziła na GDT Serwatkę w Proszku notując pierwsze transakcje.

 Największy wolumen został wygenerowany na WMP, przy niewielkiej zmianie średniej ceny (+0,2%) do poziomu 3226 USD/MT. Drugim produktem, który sprzedano w największych ilościach było SMP którego cena wzrosła o 3%, i wyniosła 2047 USD/MT. Cena AMF podczas ostatniej sesji poszła mocno w górę o 5,8% do poziomu 6354 USD/MT. Masło zostało sprzedane podczas sesji również po wyższej cenie o 2,4%, czyli 5787 USD/MT. Ser Cheddar podrożał o 4,4% i jego cena wyniosła 4205 USD/MT. Natomiast cena Kazeiny ponownie zanotowała najwyższy spadek spośród wszystkich wystawionych produktów, bo aż o 6,1 % i sprzedano ją w cenie 4876 USD/MT. Spadek zanotowała również cena Laktozy, o 3,5 % i wyniosła 687 USD/MT. Maślanka w proszku nie była oferowana.

 212 sesja zgromadziła 164 kupujących, spośród których 111 dokonało zakupów. Sesja miała 14 rund i trwała dwie godziny. Sprzedano łącznie 18 161 ton produktów.

W tygodniu 19 ceny wszystkich produktów mleczarskich charakteryzowały się tendencją wzrostową. Cena masła w blokach rośnie od trzech tygodni i produkt ten  można obecnie kupić po 24,20 zł/kg. Ceny serów również wzrosły i ser gouda można nabyć po 11,30 zł/kg.

Z produktów płynnych cena śmietany przerzutowej, od trzech tygodni idzie w górę i aktualnie wynosi 0,283 za jednostkę tłuszczu. Cena odtłuszczonego mleka w proszku również odnotowała tendencję wzrostową i można nabyć po 5,90 zł/kg. Cena serwatki w proszku, po zeszłotygodniowej stabilizacji, wzrosła do poziomu 2,60 zł/kg. Cena mleka pełnego w proszku wynosi po wzroście 12 zł/kg.

Ceny mleka przerzutowego od dwóch tygodni zachowują mocną tendencję wzrostową, zwłaszcza cena mleka przerzutowego pełnego i ten produkt można kupić po 0,267 zł za jednostkę kalkulacyjną. Cena mleka przerzutowego odtłuszczonego również wzrosła i wynosi obecnie 0,32 zł za litr.

Adres

Polish Dairy sp. z o.o.
ul. Belwederska 9a
00-761 Warszawa, Polska

Dane rejestrowe

NIP: 5223054886
REGON: 363776506
KRS: 0000603574

Kontakt

Tel.:
(+48) 730 731 563
Napisz