Aktualności

W tygodniu 15 ceny większości produktów mleczarskich charakteryzowały się dużą fluktuacją. Tylko trzy produkty tj. mleko pełne w proszku, ser gouda oraz mleko przerzutowe pełne zanotowały wzrost cen, w przypadku dwóch produktów tj. mleka odtłuszczonego w proszku i serwatki w proszku ceny nie zmieniły się, spadła jedynie cena mleka przerzutowego odtłuszczonego. Ceny dwóch produktów zmieniały się dynamicznie w tygodniu. Masło w blokach, którego cena poszła mocno w górę, w pierwszym tygodniu jeszcze wzrosła, natomiast w drogiej połowie już spadła i produkt ten  można obecnie kupić po 22,70 zł/kg. Ceny serów od ostatniego tygodnia również wzrosły, ser gouda można nabyć po 11 zł/kg.

Z produktów płynnych cena śmietany przerzutowej wzrosła w pierwszej połowie tygodnia, natomiast później zmalała do poziomu 0,267 zł za jednostkę tłuszczu. Utrzymuje się dalej niska cena odtłuszczonego mleka w proszku i podczas ostatniego tygodnia nie zmieniła się, obecnie wynosi 5,20 zł/kg. Stagnację cenową można było zaobserwować również na serwatce w proszku, aktualnie jego cena wynosi dalej 2,50 zł/kg. Natomiast cena mleka pełnego w proszku podrożała, można go nabyć w cenie 10,80 zł/kg.

Utrzymują się dalej niskie ceny mleka przerzutowego ze względu na dużą podaż. Cena mleka przerzutowego pełnego wzrosła, ten produkt można kupić po 0,250 zł za jednostkę kalkulacyjną. Cena mleka przerzutowego odtłuszczonego jako jedyna w ostatnim tygodniu spadła i dalej wynosi mało, bo tylko 0,32 zł za litr.

W tygodniu 14 ceny większości produktów mleczarskich wzrosły wbrew przewidywanej tendencji spadkowej spowodowanej spadkiem popytu po Świętach. Tylko dwa produkty tj. mleko odtłuszczone w proszku oraz serwatka w proszku zanotowały spadek cen. Najbardziej wzrosła cena masła w blokach i jest to bardzo duży wzrost, ten produkt można obecnie kupić już po 21 zł/kg. Ceny serów od ostatniego tygodnia również wzrosły, ser gouda można nabyć po 10,70 zł/kg.

Z produktów płynnych cena śmietany przerzutowej wzrosła do poziomu 0,238 zł za jednostkę tłuszczu. Utrzymuje się dalej niska cena odtłuszczonego mleka w proszku i podczas ostatniego tygodnia poszła jeszcze w dół do poziomu 5,20 zł/kg. Tendencję spadkową można było zaobserwować również na serwatce w proszku, aktualnie jego cena wynosi 2,50 zł/kg. Natomiast cena mleka pełnego w proszku podrożała, można go nabyć w cenie 10,60 zł/kg.

Utrzymują się dalej niskie ceny mleka przerzutowego ze względu na dużą podaż natomiast w czasie ostatniego tygodnia zanotowały wzrost. Cena mleka przerzutowego pełnego podrożała, ten produkt można kupić po 0,240 zł za jednostkę kalkulacyjną. Wzrosła także cena mleka przerzutowego odtłuszczonego ale wciąż wynosi mało, bo tylko 0,34 zł za litr.

GDT EVENT 209/03.04.2018

Data:

Obecna 209 sesja na GDT zakończyła się ujemnym indeksem cenowym 0,6 %. Podczas sesji sprzedano tylko nieco ponad 17 tysięcy ton produktów. Większość produktów nabiałowych zanotowało wzrost cen, tylko dwa produkty odnotowały spadek.

Najwięcej zdrożała kazeina o 12,1% do poziomu 5668 USD/MT.W przypadku pozostałych produktów wzrost cen był niewielki. Cena masła również zwiększyła się o 4,1% i wyniosła ona 5494 USD/MT. Następnym produktem, którego cena odnotowała wzrost to ser cheddar o 2,2% do poziomu 3679 USD/MT. Maślanka w proszku, która nie była wystawiona na poprzedniej sesji, odnotowała teraz niewielki wzrost o 1,0% i jej cena wyniosła 1988 USD/MT. Cena laktozy także wzrosła, o 1,1 % i została sprzedana na sesji w cenie 549 USD/MT. Widzimy tutaj dużą różnicę pomiędzy laktozą z Europy, której ceny są znacznie wyższe niż ceny z USA.

Największy spadek zanotował AMF, którego cena spadła o 7,0%, i wyniosła 5806 USD/MT. Odtłuszczone mleko w proszku, którego cena podczas poprzedniej sesji najbardziej spadła, ponownie odnotowała spadek o 1,8% i wyniosła 1849 USD/MT.

209 sesja zgromadziła tylko 169 kupujących, spośród których 123 dokonało zakupów. Sesja miała 16 rund i trwała ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 17 222 ton produktów notowanych na GDT.

W tygodniu 13 ceny produktów mleczarskich charakteryzowały się dużą fluktuacją. Ceny mleka przerzutowego pełnego, śmietany przerzutowej oraz masła zanotowały wzrost, co jest wynikiem dużego popytu przed Świętami. Natomiast ceny serów oraz serwatki w proszku poszły w dół, a ceny mleka w proszku utrzymują się na tym samym poziomie. Cena masła w blokach od ostatniego tygodnia znacznie wzrosła, ten produkt można obecnie kupić już po 19,80 zł/kg jednak po Świętach, kiedy zapotrzebowanie spadnie, przewiduje się tendencję spadkową. Ceny serów od ostatnich notowań ponownie spadły, ser gouda można nabyć po 10,60 zł/kg.

Z produktów płynnych cena śmietany przerzutowej, poszła w górę i można było ją kupić po 0,226 zł za jednostkę tłuszczu. Utrzymuje się dalej niska cena odtłuszczonego mleka w proszku i wciąż pozostała na tym samym poziomie, czyli 5,20 zł/kg. Cena mleka pełnego w proszku również nie uległa zmianie, można go nabyć w cenie 10,40 zł/kg. Tendencję spadkową można było ponownie zaobserwować na serwatce w proszku, aktualnie jego cena wynosi 2,60 zł/kg.

Utrzymują się dalej niskie ceny mleka przerzutowego ze względu na dużą podaż natomiast w czasie ostatniego tygodnia nie zanotowały spadku. Cena mleka przerzutowego pełnego poszła w górę, ten produkt można nabyć po 0,235 zł za jednostkę kalkulacyjną. Natomiast cena mleka przerzutowego odtłuszczonego pozostała na tym samym poziomie ale wciąż kosztuje bardzo mało, bo tylko 0,33 zł za litr.

 

 

W tygodniu 12 ceny większości produktów mleczarskich charakteryzowały się głównie tendencją spadkową oraz stagnacją. Tydzień przed Świętami żadna z cen produktów nie poszła w górę. Cena masła w blokach od ostatniego tygodnia nieznacznie spadła, ten produkt można kupić po 18,50 zł/kg i nie zapowiada się aby przed Świętami wzrosła. Ceny serów od ostatnich notowań ponownie spadły, ser gouda można nabyć po 10,70 zł/kg.

Z produktów płynnych cena śmietany przerzutowej, także spadła i można było ją kupić po 0,217 zł za jednostkę tłuszczu. Utrzymuje się już długo niska cena odtłuszczonego mleka w proszku, lecz w ostatnim tygodniu została na tym samym poziomie, czyli 5,15 zł/kg. Cena mleka pełnego w proszku również nie uległa zmianie, można go nabyć w cenie 10,50 zł/kg. Tendencję spadkową można było zaobserwować na serwatce w proszku, którą można aktualnie kupić w cenie 2,65 zł/kg.

Utrzymują się dalej niskie ceny mleka przerzutowego ze względu na dużą podaż i w czasie ostatnich notowań znów poszły w dół. Cena mleka przerzutowego odtłuszczonego spadła i obecnie kosztuje już bardzo mało, bo tylko 0,33 zł za litr. Cena mleka przerzutowego pełnego również uległa obniżeniu, ten produkt można nabyć po 0,23 zł za jednostkę kalkulacyjną.

 

GDT EVENT 208/20.03.2018

Data:

208 sesja na GDT przyniosła spadki cen u większości produktów nabiałowych, tylko jeden produkt zanotował niewielki wzrost. Obecna sesja zakończyła się ujemnym indeksem cenowym 1,2 %. Pomimo obniżek cen na sesji sprzedano tylko ponad 18 tysięcy ton produktów.

Pełne mleko w proszku było jedynym produktem, którego cena poszła w górę ale zaledwie o 0,1 % czyli do poziomu 3226 USD/MT. Cena AMF od ostatniej sesji nie uległa zmianie, obecnie wynosi 6249 USD/MT. Cena masła również utrzymała się na tym samym poziomie, wynosi ona wciąż 5281 USD/MT. Maślanka w proszku nie była wystawiona do sprzedaży. Laktozę sprzedano na sesji w cenie 590 USD/MT.

Odtłuszczone mleko w proszku, którego cena podczas poprzedniej sesji najbardziej wzrosła, tym razem odnotowała największy spadek o 8,6% i wyniosła 1887 USD/MT. Znacznie spadła również cena kazeiny czyli o 2,9% do poziomu 4948 USD/MT. Ostatnim produktem, którego cena odnotowała spadek to ser cheddar o 3,9% do poziomu 3609 USD/MT.

208 sesja zgromadziła tylko 170 kupujących, spośród których 125 dokonało zakupów. Sesja miała 14 rund i trwała niecałe dwie godziny. Sprzedano łącznie 18 635 ton produktów notowanych na GDT.

W tygodniu 11 ceny większości produktów mleczarskich charakteryzowały się dużą fluktuacją. Cena masła w blokach od ostatniego tygodnia nieznacznie wzrosła, ten produkt można było  kupić po 19,30 zł/kg. Natomiast ceny serów po dłuższym okresie stabilizacji poszły w dół, ser gouda można nabyć po 10,80 zł/kg.

Z produktów płynnych dużą dynamikę cenową zanotowano na śmietanie przerzutowej, a w drugiej połowie tygodnia cena tego produktu zaczęła rosnąć i obecnie kształtuje się na poziomie 0,235 zł za jednostkę tłuszczu. Utrzymuje się już długo niska cena odtłuszczonego mleka w proszku, a w tym tygodniu spadła ona jeszcze do poziomu 5,30 zł/kg.  Cena mleka pełnego w proszku również zanotowała tendencję spadkową do poziomu 10,50 zł/kg. Stabilność cenową charakteryzuje z kolei cena serwatki w proszku, którą można aktualnie kupić w cenie 2,80 zł/kg.

Utrzymują się dalej niskie ceny mleka ze względu na dużą podaż, choć od ostatniego tygodnia cena mleka przerzutowego odtłuszczonego poszła nieznacznie w górę i obecnie kształtuje się na poziomie 0,35 zł za litr. Cena mleka przerzutowego pełnego również zanotowała wzrost, ten produkt można nabyć po 0,24 zł za jednostkę kalkulacyjną.

GDT EVENT 207/06.03.2018

Data:

207 sesja na GDT przyniosła kolejne spadki cen w przypadku 4 produktów nabiałowych, 3 produkty zanotowały wzrost a jeden został sprzedany w cenach startowych sprzedającego. Obecna sesja zakończyła się ujemnym indeksem cenowym 0,6 %. Pomimo obniżek cen na sesji sprzedano niewiele ponad  20 tysięcy ton produktów.

Maślanka w proszku znalazła się w ofercie, jednak zanotowano na tym produkcie największy spadek o 4,3%, cena średnia wyniosła 1959 USD/MT. Obniżkę odnotował AMF o 3,2% do poziomu 6245 USD/MT. Cena Masła również spadła o 1%, uzyskała wartość 5280 USD/MT. Laktozę sprzedano na sesji po cenach jakie oferowali sprzedający. Ostatnim produktem, którego cena uległa obniżeniu było Pełne Mleko w Proszku i był to spadek o 0,8% do poziomu 3232 USD/MT.

Największy wzrost zanotowano na Odtłuszczonym Mleku w Proszku o 5,5% cena średnia wyniosła 2051 USD/MT. Znacznie poszła w górę również cena Kazeiny czyli o 2,2% do poziomu 5128 USD/MT. Ostatnim produktem, którego cena odnotowała niewielki wzrost to Cheddar, o 1,7% do poziomu 3759 USD/MT.

207 sesja zgromadziła tylko 174 kupujących, spośród których 130 dokonało zakupów. Sesja miała 22 rundy i trwała ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 19 292ton produktów notowanych na GDT.

W tygodniu 9 ceny większości produktów mleczarskich charakteryzowały się tendencją spadkową bądź stagnacją. Cena masła w blokach od ostatniego tygodnia spadła do poziomu 20 zł/kg. Ser gouda można wciąż nabyć w cenie około 11 zł/kg.

Z produktów płynnych spadek zanotowała cena śmietany przerzutowej, która kształtuje się na poziomie 0,233 zł za jednostkę tłuszczu. Nadal jest niska cena odtłuszczonego mleka w proszku, która w zeszłym tygodniu uległa znów obniżeniu, tym razem do poziomu 5,30 zł/kg. Natomiast cena mleka pełnego w proszku nadal nie uległa zmianie, aktualnie można kupić po 10,80 zł/kg. Serwatka w proszku, której cena rosła stopniowo przez kilka tygodni w ostatnich notowaniach pozostała bez zmian, obecnie wynosi wciąż 2,80 zł/kg.

Utrzymują się wciąż niskie ceny mleka przerzutowego ze względu na dużą podaż, cena mleka przerzutowego odtłuszczonego, wciąż idzie w dół i obecnie utrzymuje się na poziomie 0,34 zł za litr. W związku z tym, że spadła cena jednostki tłuszczu, cena mleka przerzutowego pełnego również uległa obniżeniu, obecnie ten produkt można nabyć po 0,23 zł za jednostkę kalkulacyjną.

W tygodniu 8 ceny większości produktów mleczarskich charakteryzowały się dużą dynamiką. Koszt masła w blokach od ostatniego tygodnia nieznacznie wzrósł. Było to spowodowane wzrostem w pierwszej części tygodnia cen śmietany, ten produkt można było  kupić po 20,50 zł/kg. Ceny serów ustabilizowały się i ser gouda można było kupić w cenie około 11 zł/kg.

Z produktów płynnych wciąż idzie w górę cena śmietany przerzutowej, jej cena kształtuje się na poziomie 0,245 zł za jednostkę tłuszczu. Cena ta w drugiej połowie tygodnia jednak zaczęła już spadać. Nadal jest niska cena  odtłuszczonego mleka w proszku, która w zeszłym tygodniu uległa jeszcze obniżeniu do poziomu 5,25 zł/kg.  Natomiast cena mleka pełnego w proszku nie uległa zmianie, cena aktualna wynosi 10,80 zł/kg. Niewielki wzrost cen zanotowano na serwatce w proszku, którą można aktualnie kupić w cenie 2,88 zł/kg.

Utrzymują się wciąż niskie ceny mleka ze względu na dużą podaż, koszt mleka przerzutowego odtłuszczonego, kształtuje się na poziomie 0,34 zł za litr i jego cena znowu uległa obniżeniu. Natomiast cena mleka przerzutowego pełnego wciąż idzie w górę, obecnie ten produkt można nabyć po 0,24 zł za jednostkę kalkulacyjną.

Adres

Polish Dairy sp. z o.o.
ul. Belwederska 9a
00-761 Warszawa, Polska

Dane rejestrowe

NIP: 5223054886
REGON: 363776506
KRS: 0000603574

Kontakt

Tel.:
(+48) 730 731 563
Napisz