Aktualności

Minęło pół roku odkąd Polish Dairy dołączyło do oferentów na Global Dairy Trade. Podczas kolejnych sesji nasza firma sprzedawała poprzez GDT Events odtłuszczone mleko w proszku oraz laktozę. Podczas sesji 15 maja po raz pierwszy zaoferowaliśmy na aukcji serwatkę
w proszku, która została w całości sprzedana podczas aukcji.

GDT EVENT 212/15.05.2018

Data:

Ostatnia, 212 sesja na GDT przyniosła wzrost indeksu cenowego o 1,9 %. Podczas notowań sprzedano ponad 18 tysięcy ton produktów. Ceny pięciu produktów nabiałowych zanotowały wzrost, tendencją spadkową natomiast charakteryzowała się laktoza oraz kazeina.

Warto zaznaczyć, że podczas ostatniej sesji Polish Dairy wprowadziła na GDT Serwatkę w Proszku notując pierwsze transakcje.

 Największy wolumen został wygenerowany na WMP, przy niewielkiej zmianie średniej ceny (+0,2%) do poziomu 3226 USD/MT. Drugim produktem, który sprzedano w największych ilościach było SMP którego cena wzrosła o 3%, i wyniosła 2047 USD/MT. Cena AMF podczas ostatniej sesji poszła mocno w górę o 5,8% do poziomu 6354 USD/MT. Masło zostało sprzedane podczas sesji również po wyższej cenie o 2,4%, czyli 5787 USD/MT. Ser Cheddar podrożał o 4,4% i jego cena wyniosła 4205 USD/MT. Natomiast cena Kazeiny ponownie zanotowała najwyższy spadek spośród wszystkich wystawionych produktów, bo aż o 6,1 % i sprzedano ją w cenie 4876 USD/MT. Spadek zanotowała również cena Laktozy, o 3,5 % i wyniosła 687 USD/MT. Maślanka w proszku nie była oferowana.

 212 sesja zgromadziła 164 kupujących, spośród których 111 dokonało zakupów. Sesja miała 14 rund i trwała dwie godziny. Sprzedano łącznie 18 161 ton produktów.

W tygodniu 19 ceny wszystkich produktów mleczarskich charakteryzowały się tendencją wzrostową. Cena masła w blokach rośnie od trzech tygodni i produkt ten  można obecnie kupić po 24,20 zł/kg. Ceny serów również wzrosły i ser gouda można nabyć po 11,30 zł/kg.

Z produktów płynnych cena śmietany przerzutowej, od trzech tygodni idzie w górę i aktualnie wynosi 0,283 za jednostkę tłuszczu. Cena odtłuszczonego mleka w proszku również odnotowała tendencję wzrostową i można nabyć po 5,90 zł/kg. Cena serwatki w proszku, po zeszłotygodniowej stabilizacji, wzrosła do poziomu 2,60 zł/kg. Cena mleka pełnego w proszku wynosi po wzroście 12 zł/kg.

Ceny mleka przerzutowego od dwóch tygodni zachowują mocną tendencję wzrostową, zwłaszcza cena mleka przerzutowego pełnego i ten produkt można kupić po 0,267 zł za jednostkę kalkulacyjną. Cena mleka przerzutowego odtłuszczonego również wzrosła i wynosi obecnie 0,32 zł za litr.

Od 15 maja 2018 roku Polish Dairy wprowadza na GDT kolejny produkt: serwatkę w proszku. Począwszy od 21 listopada 2017 roku polskie produkty mleczarskie są oferowane na GDT przez Polish Dairy. Obecnie przez naszą firmę realizowany jest obrót dwoma wystandaryzowanymi produktami: odtłuszczonym mlekiem w proszku oraz laktozą. Firma Polish Dairy rozszerza tę listę o nowy produkt – serwatkę w proszku.

Polish Dairy jest pierwszym polskim integratorem hurtowego obrotu nabiałem. Oferuje bogaty dostęp do szerokiej gamy polskich produktów nabiałowych w tym wysokiej jakości proszków mlecznych i serwatkowych, serów i tłuszczy mlecznych. Dostarcza produkty, których skład, opakowanie i miejsce produkcji w najlepszym stopniu zaspokaja oczekiwania nabywców.

Rozszerzenie oferty Polish Dairy na światowym rynku jest dowodem na rosnącą siłę narodowego sektora polskiej gospodarki jakim jest produkcja  i sprzedaż nabiału. Oferujemy na GDT wysokiej jakości produkty polskich producentów.

W tygodniu 18 ceny większości produktów mleczarskich charakteryzowały się tendencją wzrostową, tylko cena serwatki w proszku pozostała na tym samym poziomie. Cena masła w blokach zachowała w dalszym ciągu tendencję rosnącą i produkt ten  można obecnie kupić po 23,30 zł/kg. Ceny serów, po zeszło tygodniowej stabilizacji, również wzrosły i ser gouda można nabyć obecnie po 11,30 zł/kg.

Z produktów płynnych cena śmietany przerzutowej, od dwóch tygodni idzie w górę i aktualnie produkt ten można nabyć po 0,275 za jednostkę tłuszczu. Cena odtłuszczonego mleka w proszku również odnotowała tendencję wzrostową i obecnie wynosi 5,60 zł/kg. Tylko cena serwatki w proszku nie uległa zmianie, aktualnie wynosi 2,50 zł/kg. Natomiast cena mleka pełnego w proszku po stabilnej tendencji, wzrosła do poziomu 11,10 zł/kg.

Utrzymują się dalej niskie ceny mleka przerzutowego ze względu na dużą podaż jednak czasie ostatnich notowań zachowały mocną tendencję wzrostową, zwłaszcza cena mleka przerzutowego pełnego i ten produkt można kupić po 0,245 zł za jednostkę kalkulacyjną. Cena mleka przerzutowego odtłuszczonego również wzrosła i wynosi obecnie 0,30 zł za litr.

GDT EVENT 211/01.05.2018

Data:

Ostatnia 211 sesja na GDT zakończyła się ujemnym indeksem cenowym 1,1 %. Podczas sesji sprzedano ponad 19 tysięcy ton produktów. Ceny czterech produktów nabiałowych zanotowały wzrost, tendencją spadkową charakteryzowały się AMF, kazeina oraz mleko pełne w proszku, natomiast cena masła pozostała bez zmian.

Największy wolumen został ponownie wygenerowany na pełnym mleku w proszku, jednak jego cena spadła  o 1,5% do poziomu 3231 USD/MT. Drugim produktem, który sprzedano w największych ilościach było odtłuszczone mleko w proszku którego cena wzrosła o 3,6%, tak samo jak na poprzedniej sesji i wyniosła 1999 USD/MT. Cena AMF podczas ostatniej sesji poszła w dół o 1,9% do poziomu 6032 USD/MT. Natomiast masło zostało sprzedane podczas sesji w tej samej cenie co dwa tygodnie wcześniej, czyli 5647 USD/MT.

Ser cheddar podrożał o 3,1% i jego cena wyniosła 4024 USD/MT. Natomiast cena kazeiny zanotowała najwyższy spadek spośród wszystkich produktów wystawionych podczas 211 sesji, bo aż o 10,5 % i sprzedano ją w cenie 5177 USD/MT. Niewielki wzrost zanotowała cena laktozy, bo tylko o 0,6 % i wyniosła 616 USD/MT. Ostatnim produktem, którego cena nieznacznie wzrosła była maślanka w proszku, o,5% do poziomu 1990 USD/MT.

211 sesja zgromadziła 150 kupujących, spośród których 97 dokonało zakupów. Sesja miała 14 rund i trwała dwie godziny. Sprzedano łącznie 19 508 ton produktów notowanych na GDT

Odbywające się co dwa lata Food and Hotel Asia (FHA) w Singapurze to największe międzynarodowe targi spożywcze, które są chętnie odwiedzane przez polskich producentów i dystrybutorów. Polska od wielu lat jest cenionym europejskim dostawcą wysokiej jakości produktów rolnych i spożywczych. Na targach znalazło się wielu europejskich wystawców związanych rynkiem mleczarskim, w tym Polish Dairy Sp. z o.o. Nasze stoisko wystawiennicze odwiedził Jacek Bogucki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
FHA w Singapurze to międzynarodowe targi żywności. Wystawcy prezentują na targach innowacje, pomysły biznesowe, trendy i technologie dla branży produkcyjnej oraz hotelarsko-gastronomicznej w Singapurze i regionie.
FHA w Singapurze odbyły się w dniach 24 – 27 kwietnia 2018r.

W tygodniu 17 ceny większości produktów mleczarskich charakteryzowały się wysoką fluktuacją. Cena masła w blokach, po dynamicznych zmianach w ciągu dwóch tygodni, zachowała tendencję rosnącą i produkt ten  można obecnie kupić po 23,20 zł/kg. Ceny serów, po dwóch tygodniach wzrostów, utrzymały się na tym samym poziomie i ser gouda można nabyć obecnie po 11,10 zł/kg.

Z produktów płynnych cena śmietany przerzutowej, po spadku w zeszłym tygodniu, wzrosła do poziomu 0,267 zł za jednostkę tłuszczu. Cena odtłuszczonego mleka w proszku również odnotowała tendencję wzrostową i obecnie wynosi 5,50 zł/kg. Natomiast cena serwatki w proszku nie uległa zmianie, aktualnie jego cena wynosi 2,50 zł/kg. Cena mleka pełnego w proszku również pozostała na tym samym poziomie, można go nabyć w cenie 11 zł/kg.

Utrzymują się dalej niskie ceny mleka przerzutowego ze względu na dużą podaż i w czasie ostatnich notowań zachowały tendencję spadkową. Cena mleka przerzutowego pełnego spadła, ten produkt można kupić po 0,230 zł za jednostkę kalkulacyjną. Cena mleka przerzutowego odtłuszczonego również uległa obniżeniu i wynosi już bardzo mało, bo tylko 0,29 zł za litr.

W tygodniu 16 ceny większości produktów mleczarskich charakteryzowały się tendencją wzrostową, mleko przerzutowe oraz śmietana przerzutowa zanotowały spadek cen. Cena masła już drugi tydzień zmieniała się dynamicznie. Ceny serów od dwóch tygodni rosną, ser gouda można nabyć obecnie po 11,20 zł/kg. Cena masła w blokach w pierwszym tygodniu spadała, natomiast w drogiej połowie już wzrosła i produkt ten  można obecnie kupić po 22,20 zł/kg.

Z produktów płynnych cena śmietany przerzutowej, po fluktuacji w zeszłym tygodniu, spadła do poziomu 0,255 zł za jednostkę tłuszczu. Z kolei cena odtłuszczonego mleka w proszku wzrosła i obecnie wynosi 5,40 zł/kg. Wzrost cen zaobserwowano również na serwatce w proszku, aktualnie jego cena wynosi 2,50 zł/kg. Ostatnim produktem, którego cena podrożała to mleko pełne w proszku, można go nabyć w cenie 11 zł/kg.

Utrzymują się dalej niskie ceny mleka przerzutowego ze względu na dużą podaż i w czasie ostatnich notowań jeszcze spadły. Cena mleka przerzutowego pełnego charakteryzowała się tendencją spadkową, ten produkt można kupić po 0,235 zł za jednostkę kalkulacyjną. Cena mleka przerzutowego odtłuszczonego również spadła i wynosi obecnie mało, bo tylko 0,31 zł za litr.

GDT EVENT 210/17.04.2018

Data:

Obecna 210 sesja na GDT zakończyła się dodatnim indeksem cenowym 2,7 %. Podczas sesji sprzedano nieco ponad 19 tysięcy ton produktów. Wszystkie produkty nabiałowe zanotowały wzrost cen, tylko jeden produkt nie znalazł się w ofercie.

Największy wolumen został wygenerowany na pełnym mleku w proszku  a jego cena wzrosła  o 0,9% do poziomu 3311 USD/MT. Drugim produktem, który sprzedano w największych ilościach było odtłuszczone mleko w proszku a cena zwiększyła się o 3,6% i wyniosła ona 1913 USD/MT. Cena AMF, która podczas poprzedniej sesji zanotowała największy spadek, aktualnie poszła w górę o 5,3% do poziomu 6120 USD/MT. Maślanka w proszku nie została wystawiona na obecnej sesji. Cena masła także wzrosła o 2,9 % i została sprzedana na sesji w cenie 5654 USD/MT.

Ser Cheddar również podrożał o 4,6% i jego cena wyniosła 3855 USD/MT. Największy wzrost zanotowała cena laktozy, bo aż o 14,8 % i wyniosła 687 USD/MT. Ostatnim produktem, który podrożał była kazeina, o 3,1 % i sprzedano w cenie 5792 USD/MT.

210 sesja zgromadziła 182 kupujących, spośród których 102 dokonało zakupów. Sesja miała 16 rund i trwała ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 19 262 ton produktów notowanych na GDT.

 

Adres

Polish Dairy sp. z o.o.
ul. Belwederska 9a
00-761 Warszawa, Polska

Dane rejestrowe

NIP: 5223054886
REGON: 363776506
KRS: 0000603574

Kontakt

Tel.:
(+48) 730 731 563
Napisz