Aktualności

GDT EVENT 203/02.01.2018

Data:

203 sesja na GDT to pierwsza sesja w 2018 roku. Pomimo, że jej notowania były tuż po okresie świątecznym to zadawalający był poziom sprzedaży jak na taki okres, ponieważ sprzedano 25400 ton produktów. Sesja ta zakończyła się z dodatnim indeksem cenowym + 2,2% pomimo tego, że na aż 4 produktach był spadek, a jeden produkt laktozę sprzedano w cenie początkowej to ogólny indeks cenowy wzrósł, ponieważ największy wolumenowo produkt Pełne Mleko w Proszku zanotowało wysoki wzrost cenowy, bo aż o 4,2% do poziomu 2886 USD/MT i to był największy wzrost cenowy na tej sesji. Wzrost ceny zanotowano też na Odtłuszczonym Mleku w Proszku o 1,6% i SMP osiągnęło cenę 1699 USD/MT. Niewielki wzrost zanotowano też na maśle, bo o 0,6% do poziomu 4501 USD/MT. Największy spadek odnotowano na maślance w proszku o 7,3% do poziomu 1866 USD/MT. Tendencję spadkową od kilku notowań ma ser cheddar. Podczas 203 sesji jego cena spadła o 2,1% i osiągnęła poziom cenowy 3317 USD/MT. Spadek odnotowano też na kazeinie o 1,1% i jej cena wyniosła 4419 USD/MT. Niewielki spadek o 0,2% zanotowano na AMF cena tego produktu osiągnęła ostatecznie cenę 6405 USD/MT
203 sesja zgromadziła 158 kupujących, spośród których 112 dokonało zakupów. Sesja miała 16 rund i trwała ponad dwie godziny.

GDT EVENT 202/19.12.2017

Data:

202 sesja na GDT to sesja z kolejnymi bardzo dużymi spadkami cen wszystkich produktów. Znacznie spadł też index cenowy o 3,9% do poziomu 2969 USD/MT. Największy spadek zanotowano na serze cheddar, bo aż o 7,9% do poziomu 3389 USD/MT. Duży spadek zanotowano na AMF o 6,7%. Jego cena wyniosła 6392 USD/MT. Podobny spadek cen zanotowała też kazeina o 6,3% do poziomu 4506 USD/MT.  Po wzroście cen na poprzedniej sesji na obecnej spadły ceny Odtłuszczonego Mleka w proszku do poziomu 1675 USD/MT. Jest to spadek o 4,8%. Najmniejszy spadek odnotował produkt, którego sprzedaż jest największa – Pełne Mleko w proszku. Ceny jego spadły o 2,5% i ukształtowały się na poziomie 2755 USD/MT. Na sesji tej nie oferowano maślanki w proszku, a laktoza została sprzedana przez jednego sprzedającego w cenie początkowej. To już kolejna sesja podczas której podaż tego produktu jest większa niż popyt.
Po tych notowaniach widać, że ceny tłuszczów, które w tym roku były rekordowe nie były spowodowane większym spożyciem na świecie masła, a czynnikami spekulacyjnymi, ponieważ podaż masła jest na podobnym poziomie, a ceny w ciągu 3 miesięcy  spadły o ponad 40%.
202 sesja zgromadziła 167 kupujących, spośród których 139 dokonało zakupów. Na tej sesji zakupiono 29 592 tony produktów.

Tydzień 49 przyniósł spadki cen na rynku. Najwięcej spadły ceny sera gouda, który zaczął do Polski napływać z zachodniej Europy w cenach niższych niż oferowany w Polsce. W związku z tym musiał nastąpić znaczny spadek cen w Polsce bo aż o 8% w stosunku do poprzedniego tygodnia. Również bardzo duża korekta ceny nastąpiła na produkcie, który bardzo długo utrzymywał wysokie pułapy cenowe a mianowicie na maśle. Ceny w ciągu tygodnia spadły o około 6,5% do poziomu 4200 euro/tonę pod koniec 49 tygodnia. Należy spodziewać się dalszego spadku cen. Kupujący oczekują w pierwszych miesiącach 2018 roku cen znacznie poniżej 4000 euro. Zanotowano kolejne spadki cen na naszym rynku odtłuszczonego mleka w proszku, chociaż na GDT podczas ostatnich notowań mleko to zanotowało wzrost o 4,7%, natomiast w Polsce spadek o około 3%. Na niską cenę mleka w proszku w UE ma wpływ oferta w bardzo niskich cenach z Niemiec, Holandii i Francji. Tendencję spadkową ma już mleko przerzutowe chociaż do świąt mamy jeszcze dwa tygodnie, a mleko pełne spadło o około 4% tendencję spadkową ma też mleko odtłuszczone w przerzucie, bo można było je kupić po około 43 grosze za litr. Jedynie stabilne są ceny serwatki.  Do końca roku nie należy spodziewać się wzrostów cen. Podaż mleka w Polsce jest duża poziom skupu większy niż w 2016 roku, więc ceny będą odzwierciedlały tą sytuację.

GDT EVENT 201/05.12.2017

Data:

201 sesja na GDT była sesją na której debiutował kolejny sprzedający US Lactose Pool. Firma ta będzie sprzedawała na GDT lactozę. Podczas debiutu towary wystawiane przez firmę, która pierwszy raz wystawia swoje produkty rzadko się sprzedają i tak było tym razem. Pomimo bardzo niskich cen oferowanych przez US Lactose Pool nie zanotowano sprzedaży.
Sesja ta pierwszy raz od dłuższego czasu przyniosła wzrost indeksu o 0,4%. Index cenowy wyniósł 3091 USD. Największy spadek odnotowano na maśle aż o 11,1%%. Cena masła osiągnęła poziom 4575 $/MT.  Duży spadek zanotowano też na serze cheddar o 3,9% jego cena osiągnęła poziom 3696 $/MT. Jeszcze jeden produkt zanotował spadek, a mianowicie AMF, którego cena wyniosła 6836 $/MT. Pozostałe produkty miały tendencję wzrostową. Największy wzrost zanotowano na mleku odtłuszczonym w proszku o 4,7%. Cena mleka osiągnęła poziom 1774 $/MT, był to pierwszy wzrost ceny od dłuższego czasu na tym produkcie. Należy spodziewać się też wzrostów na kolejnych sesjach. Wzrost odnotowała też maślanka w proszku o 4,3% do poziomu 1957 $/MT. Cena kazeiny wzrosła o 3,4% do poziomu  4879 $/MT. Wzrost odnotowano też na mleku pełnym w proszku o 1,7%, a cena osiągnęła poziom 2830 $/MT. Nie publikowano po raz kolejny cen laktozy, którą sprzedała tylko Arla w cenie początkowej.
Podczas tej sesji sprzedano ogółem tylko 29,5 tys ton produktów. Wzięło w niej udział 160 kupujących, a 123 dokonało zakupów. Sesja trwała prawie 2 godziny i składała się z 13 rund.

GDT EVENT 200/22.11.2017

Data:

Jubileuszowa 200 sesja na GDT była sesją na której debiutował kolejny sprzedający Polish Dairy. Rzadko się zdarza, żeby podczas debiutu towary wystawiane przez firmę, która pierwszy raz wystawia swoje produkty były sprzedane. A z notowań widzimy, że debiut odbył się łącznie z transakcjami sprzedaży.
Sesja ta była kolejną sesją spadkową tym razem o 3,4%. Index cenowy spadł poniżej 3000 USD. Największy spadek odnotowano na kazeinie bo aż o 12,6%. Cena kazeiny osiągnęła poziom 4644 $/MT. Bardzo duży spadek zanotowano na mleku odtłuszczonym w proszku bo aż o 6,5% jego cena bardzo szybko zbliża się do cen z 2015 roku gdzie ceny SMP spadły poniżej 1500 $/MT. Obecna cena  w stosunku do ostatnich notowań spadła o ponad 100 $ i wyniosła 1701 $/MT. Duży spadek odnotowało tez masło o 5,9% a cena po jakiej zakończyły się notowania to 5144 $/MT. Cheddar notowany był po 3831 $/MT i było to niżej w stosunku do notowań z ostatniej sesji o 4,2%. Również spadek odnotował największy wolumenowo produkt Pełne Mleko w Proszku, o 2,7%, a cena jego wyniosła 2778 4/MT. Nie było złożonych ofert sprzedaży na maślankę w proszku. Natomiast laktoza została sprzedana w cenach wystawionych przez sprzedających.
Podczas tej sesji sprzedano ogółem ponad 35 tys ton produktów. Wzięło w niej udział 160 kupujących, a 139 dokonało zakupów. Sesja trwała prawie 2 godziny i składała się z 134 rund.
Należy zauważyć, że było bardzo małe zainteresowanie zakupami na 2017 rok i to, że prawie wszystkie produkty oprócz AMF sprzedano w cenach niższych niż w sesji 199.

Tydzień 46 jak na miesiąc przed świętami był dosyć stabilny jeżeli chodzi o ceny produktów mlecznych. Ceny masła są na stałym poziomie 5060 euro/tonę od ponad 2 tygodni. Pod koniec tygodnia wzrastała cena śmietany przerzutowej do poziomu 0,28 zł/jednostkę tłuszczu. Ceny mlek w proszku są nadal bardzo niskie i od dłuższego czasu poziom odtłuszczonego mleka w proszku to 1480 euro/tonę a pełnego mleka w proszku to 2875 euro/tonę. Na rynku pojawiło się dużo niemieckiego sera w cenach około 2550 euro/ tonę, co znacznie obniżyło ceny rodzimych serów holenderskich dużo poniżej 3000 euro/tonę. W związku z tym, że zmniejszyła się produkcja sera wzrosła cena serwatki w proszku do poziomu 615 euro/tonę. W tygodniu minionym spadły ceny odtłuszczonego mleka przerzutowego, którego cena pod koniec tygodnia osiągnęła wartość 0,52 zł/litr. Wzrost odnotowało natomiast pełne mleko przerzutowe za które trzeba było płacić po 0,30 zł/jednostkę kalkulacyjną i produkt ten był najbardziej poszukiwanym produktem nabiałowym w minionym tygodniu.

GDT EVENT 199/07.11.2017

Data:

199 sesja na GDT przyniosła duży spadek wartości indeksu bo aż o 3,5%. Po raz kolejny wpływ na to miał spadek ceny Mleka Pełnego w Proszku średnio 5,5% największy spadek dotyczy sprzedaży na styczeń, ponieważ wynosi on 9,4% kolejne miesiące to spadki, ale już o mniejszej skali. Podczas tej sesji Pełne Mleko w Proszku obniżyło swoją wartość do poziomu 2852 $/MT. Duży spadek wartości ceny odnotowano na kazeinie już drugi raz z rzędu spadek jest dosyć duży, cena kazeiny spadła o 4% do poziomu 5465 $/MT. Duży spadek zanotowało masło bo aż o 3,6% jego cena średnia to 5516 $/MT Największy spadek ceny odnotowano dla kontraktów na styczeń o 9,6%. . Tak jak można było się spodziewać obniżeniu uległy ceny sera cheddar do poziomu 4001 $/MT. Spadek ten wyniósł 2,8%. Wzrost zanotowały tylko dwa produkty maślanka w proszku, której ceny wzrosły o 7,2% do poziomu 1931 $/MT oraz mleko odtłuszczone w proszku wzrosło o 1,2% do poziomu 1818 $/MT. Po raz kolejny nie opublikowano cen laktozy. Oznacza to, że była większa ilość wystawiona do sprzedaży niż zapotrzebowanie kupujących i została sprzedana  w cenach wyjściowych sprzedającego, ale w ilości mniejszej niż była oferowana.
W sesji dzisiejszej brało udział 165 kupujących spośród 554 zarejestrowanych na GDT, a 133 dokonało zakupów 35 072 ton produktów. Nie sprzedano 3168 ton maksymalnego wolumenu wystawionych produktów. Oznacza to, że ilość wystawianych produktów była większa niż zapotrzebowanie kupujących stąd też spadek ogólnego indeksu jest tak duży.

Co roku tydzień przed 1listopada przynosił wzrosty cen tym razem 43 tydzień to tydzień wzrostów tylko tłuszczów. Wzrosła cena śmietany przerzutowej do poziomu 0,245 zł/jednostkę tłuszczu, a masła do 20,50 zł/kg. Stabilna jest cena serwatki, której cena jest i tak już niska 2,50 zł/kg, więc nie należy spodziewać się dalszych spadków. Na niezmienionym poziomie w tygodniu 43 było odtłuszczone mleko przerzutowe. Tydzień 44 powinien przynieść spadki cen tego produktu, ponieważ cena mleka odtłuszczonego w proszku jest już tak niska, że nie kalkuluje się go produkować z mleka skupionego jak również zakupionego. Dużą obniżkę cen zanotowało pełne mleko w proszku, które można było kupić po 12 zł/kg. Jest to wynikiem spadku ceny mleka przerzutowego pełnego, które można było kupić już w cenie średniej GUS na mleko ze skupu. Średnia cena brutto mleka w skupie w miesiącu wrześniu wynosiła 1,535 zł/litr. Jest to cena najwyższa w ciągu ostatnich 10 lat. Rekordowy też jest skup mleka jest on wyższy w Polsce o 4,4% w stosunku do dziewięciu miesięcy roku 2016.
Wysokie ceny tłuszczów nie są następstwem zwiększonej konsumpcji w Polsce. Spożycie śmietany zmniejszyło się w ciągu 2017 roku o 1,5% w stosunku do analogicznego okresu roku 2016, natomiast sprzedaż masła na rynek zmniejszyła się w stosunku do 2016 roku o 2,7%. Wzrosła natomiast sprzedaż serów żółtych o 9% w stosunku do analogicznego okresu roku 2016. Zwiększyło się spożycie mleka spożywczego (ceny tego produktu na półkach wzrosły symbolicznie) o 4%, a sprzedaż jogurtów spadła o 5,4%. Niskie ceny mleka odtłuszczonego w proszku mają przełożenie na podaż tego produktu. W 2017 roku na rynek dostarczono mniej o 56% tego produktu niż w 2016 roku, a zapasy tego produktu u producentów zmniejszyły się o 21%.

42 tydzień przyniósł kolejne spadki cen tłuszczu i produktów wysokotłuszczowych. Masło można było już kupić po  20,60 zł/kg. Spadki cen masła są następstwem spadku cen śmietany przerzutowej, której ceny spadły do poziomu 0,242 zł/jednostkę tłuszczu. Obniżeniu uległy ceny wszystkich produktów z wyjątkiem mleka przerzutowego odtłuszczonego i pełnego. Co roku w okresie przed pierwszym listopada wzrastają ceny mlek przerzutowych i tak jest i tym razem. Mleko to jest kupowane pod produkcję galanterii, której sprzedaż bardzo wzrasta w tym okresie. Ceny mlek w proszku nadal są na niskim poziomie ze względu na duże zapasy interwencyjne w Europie. Ceny sera kolejny tydzień mają tendencję spadkową. Sery  można było już kupić po 13,30 zł/kg. Nadal bardzo obniżają się ceny serwatki, której poziom cenowy w tygodniu 42 to 2,50 zł/kg. Jest to spowodowane dużą podażą serwatki w wyniku dużej produkcji sera i obniżonemu zapotrzebowaniu ze strony Chin, które dokonały dużych zakupów tego produktu w II kwartale 2017 roku. Bardzo wzrosły ceny mleka w skupie we wrześniu 2017 roku o ponad 3,8% tj o ponad 5 groszy za litr mleka skupionego od rolników do poziomu prawie 1,45 zł netto za litr mleka. Cena ta będzie miała na pewno przełożenie na ilość skupionego mleka, ponieważ jest ona już atrakcyjna dla producentów.

GDT EVENT 198/17.10.2017

Data:

198 sesja na GDT przyniosła kolejny spadek wartości indeksu o 1%. Dużą wagę na poziom spadków lub wzrostów tego indeksu ma zmiana poziomu ceny Mleka Pełnego w Proszku, ponieważ na produkcie jest największy obrót. Podczas tej sesji Pełne Mleko w Proszku obniżyło swoją wartość o 0,5% do poziomu 3014 $/MT. Największy spadek wartości ceny odnotowano na kazeinie, której cena spadła o 8,6% do poziomu 5612 $/MT. Bardzo dużo obniżyły się ceny Odtłuszczonego Mleka w Proszku do rekordowo niskiego poziomu 1797 $/TM. Jest to najniższy poziom cenowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Z notowań na kolejne miesiące nie widać, żeby ta sytuacja uległa poprawie, wręcz odwrotnie notowania na początek 2018 roku są jeszcze niższe niż obecnie. Sytuacja ta związana jest z bardzo dużą podażą Odtłuszczonego Mleka w Proszku i dużymi zapasami tego produktu. Po raz kolejny obniżeniu uległy ceny Masła o 2,5% do poziomu 5736 $/MT, wzrosły natomiast ceny AMF o 5,2% do poziomu 6841 $/MT. Już drugi raz z rzędu nie opublikowano cen laktozy. Oznacza to, że była większa ilość wystawiona do sprzedaży niż zapotrzebowanie kupujących i została sprzedana  w cenach wyjściowych sprzedającego, ale w ilości mniejszej niż była oferowana. Na tej sesji nie oferowano maślanki w proszku, ceny cheddara nieznacznie spadły do poziomu 4107 $/MT.
W sesji dzisiejszej brało udział 165 kupujących spośród 544 zarejestrowanych na GDT, a 137 dokonało zakupów 35 669 ton produktów. Nie sprzedano 2571 ton maksymalnego wolumenu wystawionych produktów.

Adres Rejestrowy

Polish Dairy sp. z o.o.
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa, Polska

Adres operacyjny

Polish Dairy sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 142A,
02-305 Warszawa, Polska

Dane rejestrowe

NIP: 5223054886
REGON: 363776506
KRS: 0000603574

Kontakt

Tel.: (+48) 730 731 548
(+48) 730 731 549
(+48) 730 731 569
Napisz