Aktualności

GDT EVENT 223/06.11.2018

Data:

Ostatnia 223 sesja na GDT zakończyła się kolejny raz ujemnym 2% indeksem cenowym. Ceny aż sześciu produktów nabiałowych zanotowały spadek. Tendencją wzrostową charakteryzowały się tylko dwa produkty: maślanka w proszku oraz mleko odtłuszczone w proszku.

Ser cheddar zanotował największy spadek o 4,6% i jego cena wyniosła 3250 USD/MT. Duży spadek o 2,9 % odnotowały dwa produkty: kazeina, której cena wyniosła 5327 USD/MT oraz pełne mleko w proszku z ceną 2655   USD/MT. Warto dodać, że pełne mleko w proszku cieszyło się największym zainteresowaniem wśród kupujących. Natomiast cena odtłuszczonego mleka w proszku zanotowała największy wzrost spośród wszystkich produktów wystawionych o 1,2% i wyniosła 1997 USD/MT. Drugim produktem, którego cena nieznacznie o 0,6% wzrosła była maślanka w proszku, jej cena osiągnęła poziom  2568 USD/MT. Najmniejszy spadek odnotowano na AMF o 1,3 % i jego cena wyniosła 5044 USD/MT, po raz kolejny spadła cena masła o 1,7 % i osiągnęła wartość 4045 USD/MT. Laktoza, której cena przez kilka ostatnich sesji  wzrastała tym razem odnotowała spadek o 2,7%, uzyskując cenę 902 USD/MT.

223 sesja zgromadziła 173 kupujących, spośród których 142 dokonało zakupów. Sesja miała 18 rund i trwała nieco ponad trzy godziny. Sprzedano łącznie 42 412 ton produktów notowanych na GDT. Na GDT zarejestrowanych jest 517 kupujących.

GDT EVENT 222/16.10.2018

Data:

222 sesja na GDT przyniosła kolejne spadki cen w przypadku 3 produktów nabiałowych, również 3 produkty zanotowały wzrost, a dwa: maślanka w proszku oraz słodka serwatka nie były oferowane. Obecna sesja zakończyła się ujemnym indeksem cenowym 0,3 %.

Ser Cheddar zanotował największy spadek o 1,8%, a jego cena średnia wyniosła   3404 USD/MT. Obniżkę odnotowała również kazeina o 1,7% do poziomu 5426 USD/MT. Cena pełnego mleka w proszku również spadła o 0,9% i uzyskała wartość 2729 USD/MT.

Największy wzrost zanotowano na maśle o 2,4% i jego cena średnia wyniosła 4114 USD/MT. Znacznie poszła w górę również cena laktozy o 1,5% do poziomu 926 USD/MT. Ostatnim produktem, którego cena odnotowała wzrost był bezwodny tłuszcz mleczny o 1%  do poziomu 5106 USD/MT. Cena odtłuszczonego mleka w proszku utrzymała się na tym samym poziomie, co podczas ostatniej 221 sesji GDT i wyniosła 1977 USD/MT.

222 sesja zgromadziła 183 kupujących, spośród których 137 dokonało zakupów. Sesja miała 15 rund i trwała ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 41 945 ton produktów notowanych na GDT.

 

GDT EVENT 221/02.10.2018

Data:

 

Obecna 221 sesja na GDT po raz kolejny zakończyła się ujemnym indeksem cenowym 1,9 %. Większość produktów nabiałowych zanotowała spadek cen, tylko trzy produkty odnotowały wzrost: maślanka, kazeina oraz laktoza.

Najwięcej zdrożała maślanka o 3,6% do poziomu 2522 USD/MT.
Cena kazeiny wzrosła o 3,0 % do poziomu 5552 USD/MT, natomiast laktoza o 0,6 %  do poziomu 913 USD/MT.  Największy spadek o 5,9 % odnotowano na maśle i jego cena wyniosła 4016 USD/MT.   Kolejny produkt, który odnotował duży spadek cen o 4,4 % to bezwodny tłuszcz mleczny i uzyskał cenę 5069 913 USD/MT.  Najwięcej sprzedało się pełnego mleka w proszku, którego indeks spadł podczas tej sesji o 1,2 %, by uzyskać poziom 2753 USD/MT. Podczas 221 sesji, tak samo jaki podczas poprzedniej serwatka w proszku nie znalazła nabywców.

221 sesja zgromadziła tylko 170 kupujących, spośród których 143 dokonało zakupów. Sesja miała 15 rund i trwała ponad dwie godziny. Podczas tej sesji sprzedano rekordową ilość produktów, bo aż 41 981 MT.

 

GDT EVENT 220/18.09.2018

Data:

Dzisiejsza 220 sesja na GDT przyniosła spadek cen, a co w konsekwencji skutkowało spadkiem indeksu o 1,3%. Największy spadek  o 3,5%  zanotował ser cheddar, którego cena wyniosła 3503 USD/MT oraz drugi pod względem wielkości spadek o 1,8% zanotowało pełne mleko w proszku, którego cena wyniosła 2768 USD/MT . Spadła też cena Odtłuszczonego Mleka w Proszku o 1,1% do poziomu 1980 USD/MT. Cena laktozy spadła o 0,3%, a AMF o 0,6%. Jeden produkt odnotował wzrost cen i była to kazeina podpuszczkowa, której cena wzrosła o 1,7% i wyniosła 5421 USD/MT. Podczas ostatniej sesji maślanka w proszku nie była oferowana. Jest to kolejna sesja podczas której obniżeniu uległ ogólny indeks giełdowy.

220 sesja zgromadziła 179 kupujących, spośród których 149 dokonało zakupu. Sesja miała 15 rund i sprzedano łącznie aż 39 143 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 220 notowań na GDT było zarejestrowanych 503 kupujących z całego świata, o 38 mniej niż podczas poprzedniej sesji.

 

GDT EVENT 219/04.09.2018

Data:

219 sesja na GDT po raz czwarty z rzędu przyniosła spadek cen i indeksu  o 0,7%. Największy spadek  o 2,8% zanotowano ponownie na Maśle, którego cena wyniosła 4271 USD/MT. Duży spadek zanotowano na Pełnym Mleku w Proszku o 2,2%, a że jest to produkt, którego najwięcej się sprzedaje na GDT jego cena miała bardzo istotny wpływ na ogólny indeks. Mleko Pełne w Proszku osiągnęło średnią cenę 2821 USD/MT. Spadek też zanotowała Laktoza o 0,5% chociaż na poprzedniej sesji osiągnęła jedną z najwyższych cen w ciągu ostatnich czterech lat. 1000 USD jest barierą cenową która w ciągu tych czterech lat nigdy nie została przekroczona. Cena podczas 219 sesji na laktozę wyniosła 917 USD/MT. Pozostałe produkty zanotowały wzrost cen. Największą dodatnią zmianę zanotowano na serze Cheddar o 4,2% cena wzrosła do poziomu 3631 USD/MT, duży wzrost zanotowano też na Kazeinie o 3,7% do poziomu 5326 USD/MT. Duży wzrost cen był również na Odtłuszczonym Mleku w Proszku o 2,2%, a jego cena wyniosła 2005 USD/MT jest to wzrost o 54 USD na MT w stosunku do poprzedniej sesji. Niewielkie wzrosty były na AMF i Maślance w Proszku o 0,2 i 0,1%. Na tej sesji serwatka nie znalazła nabywców.

219 sesja zgromadziła aż 178 kupujących, a 126 dokonało zakupów. Sesja miała aż 19 rund i trwała prawie trzy godziny. Sprzedano łącznie aż 38 811 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 219 notowań na GDT było zarejestrowanych 541 kupujących z całego świata.

Ceny produktów mleczarskich w 34 tygodniu, w pierwszej części tygodnia charakteryzowały się wzrostem. Natomiast od środy można było zaobserwować spadek cen śmietany przerzutowej, a co za tym idzie masła oraz pełnego mleka przerzutowego. Cena na pozostałe produkty była wzrostowa, a mleczarnie niechętnie oferowały te produkty, licząc na dalszy wzrost cen. Mleko odtłuszczone w proszku, można było kupić po 6,60 zł, jest to o 10 gr wyżej niż w tygodniu poprzednim. Również o 10 gr oczekiwano ceny wyższej za pełne mleko w proszku- 12,30 zł/kg. Od ponad miesiąca systematycznie wzrasta cena serwatki w proszku, żeby w zeszłym tygodniu osiągnąć cenę 3,30 zł/kg. W zeszłym tygodniu zanotowano również rekordową cenę w tym roku za odtłuszczone mleko przerzutowe, cena jego wyniosła 0,61 gr/l. Sery od ponad miesiąca oferowane są w cenach ok 13 zł/kg i jest to od dłuższego czasu cena stabilna.

 

GDT EVENT 218/21.08.2018

Data:

218 sesja na GDT przyniosła bardzo duży spadek cen, a zarazem indeksu bo aż o 3,6%. Największy spadek  o 8,5% zanotowano na maśle, którego cena wyniosła 4392 USD/MT. Jest to cena niższa niż ceny oczekiwane na masło w Polsce o około 2000 euro/tonę. Duży spadek bo aż o 6,9% zanotowano na AMF. Jego cena wyniosła 5321 USD/MT. O 4,7% spadła cena sera cheddar do poziomu 3484 USD/MT. O 2,1% spadła cena pełnego mleka w proszku do poziomu 2883 USD/MT. Mleko odtłuszczone w proszku również zanotowało spadek o 1,3% do poziomu 1951 USD/MT. W tym przypadku wyrównują się ceny na produkt pochodzenia europejskiego w stosunku do największego sprzedającego na GDT Fonterry. Wzrosły ceny dwóch produktów: laktozy do poziomu 914 USD i kazeiny o 2,8% do poziomu 5138 USD/MT. Nie znalazła zainteresowania wśród kupujących serwatka w proszku, a maślanka w proszku nie była oferowana.

218 sesja zgromadziła aż 158 kupujących, znacznie mniej niż podczas poprzedniej sesji natomiast tylu samo kupujących –  126 dokonało zakupów. Sesja miała 13 rund i trwała niecałe dwie godziny. Sprzedano łącznie aż 32 041 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 218 notowań na GDT było zarejestrowanych 534 kupujących z całego świata o 5 więcej niż podczas poprzedniej sesji.

GDT EVENT 217/07.08.2018

Data:

217 sesja na GDT przyniosła rekordowe ilości zakupionych towarów przez zarejestrowanych na GDT kupujących. Indeks giełdowy się nie zmienił w stosunku do cen zaproponowanych przez sprzedających oznacza to, że ceny były akceptowalne i podaż zrównoważyła popyt. Tym razem największy wzrost odnotowano na produkcie, który podczas poprzedniej sesji najwięcej stracił czyli na kazeinie, której cena dzisiaj wzrosła o 8% do poziomu 4 971 USD/MT. Nieznaczne wzrosty były na serze cheddar o 1,3% do poziomu 3663 USD/MT, AMF o 1,2% do poziomu 5709 USD/MT i pełnym mleku w proszku o 0,1% do poziomu 2958 USD/MT. Największy spadek zanotowano na maślance w proszku, której cena spadła o 5,9% do poziomu 2441 USD/MT. Masło zanotowało cenę 4802 USD/MT – spadek o 3,2%. Odtłuszczone mleko w proszku zanotowało spadek o 0,8% do poziomu 1972 USD/MT, ale jest to cena wyższa niż na poprzedniej sesji. Znacznie wzrosły w stosunku do poprzedniej sesji ceny mleka odtłuszczonego w proszku  oferowanego przez sprzedających z Europy. Natomiast oferta mleka z Nowej Zelandli była na tyle niższa, że zniwelowała europejski wzrost. Jest to efektem zmniejszania się zapasów tego produktu w magazynach unijnych. Nieznacznie na tej sesji wzrosła cena pełnego mleka w proszku o 0,1% do poziomu 2958 USD/MT, ale jest to cena niższa niż cena zamknięcia na poprzedniej sesji. Laktoza niemielona sprzedała się w cenie i ilościach oferowanych przez sprzedającego – Polish Dairy już drugą sesję z rzędu sprzedano całość oferowanego produktu.

217 sesja zgromadziła aż 191 kupujących, spośród których 126 dokonało zakupów. Sesja miała 13 rund i trwała niecałe dwie godziny. Sprzedano łącznie aż 34 076 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 217 notowań na GDT było zarejestrowanych 529 kupujących z całego świata.

GDT EVENT 216/17.07.2018

Data:

216 sesja na GDT przyniosła spadek ogólnego indeksu cenowego o 1,7% do poziomu 3,222 USD. Największy spadek zanotowano na kazeinie, której cena spadła aż o 9,5% do poziomu 4602 USD/MT. Bardzo też została obniżona cena produktów wysokotłuszczowych. Masło osiągnęło cenę 4953 USD/MT – spadek o 8,1%. Cena ta jest i tak dużo niższa niż ceny za jakie można sprzedać masło w UE. Duży spadek zanotował też produkt pokrewny – AMF o 5,2%. Jego cena osiągnęła poziom 5629 USD/MT. Ser cheddar również zanotował spadek do poziomu 3596 USD/MT – spadek o 3,3%. Cena tego produktu również jest niższa niż cena cheddara produkowanego w UE. Wzrosty były na dwóch produktach, ale tych o bardzo dużych wolumenach sprzedaży na obydwu mlekach w proszku. Odtłuszczone mleko w proszku wzrosło o 0,8% do poziomu 1959 USD/MT. Jest to cena średnia oferowana przez wszystkie firmy sprzedające na GDT. Tutaj to firmy europejskie oferują ceny znacznie niższe niż mleczarnie z innych kontynentów od 1725 do 1790 USD/MT. Ten odbiegający od średniej poziom cen spowodowany jest nadal dużymi zapasami mleka odtłuszczonego w proszku w UE. Cena pełnego mleka w proszku wzrosła o 1,5% do poziomu 2973 USD/MT. Laktoza sprzedała się w cenie oferowanej przez sprzedającego, a maślanka w proszku w średniej cenie 2225 USD/MT.
216 sesja pomimo okresu urlopowego zgromadziła 168 kupujących, spośród których 126 dokonało zakupów. Sesja miała 15 rund i trwała ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 25 454 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 216 notowań na GDT było zarejestrowanych 524 kupujących z całego świata.

W tygodniu 21 ceny większości produktów mleczarskich charakteryzowały się tendencją wzrostową, tylko cena mleka pełnego w proszku zachowała się na tym samym poziomie, spadła natomiast cena mleka przerzutowego pełnego. Cena masła w blokach rośnie ponad miesiąc i produkt ten  można obecnie kupić po 25,40 zł/kg. Ceny serów również wzrosły i ser gouda można nabyć po 11,90 zł/kg.

Z produktów płynnych cena śmietany przerzutowej, po fluktuacji w zeszłym tygodniu, poszła w górę  i obecnie wynosi 0,301 zł za jednostkę tłuszczu. Cena odtłuszczonego mleka w proszku również zanotowała wzrost i można go nabyć po 6,20 zł/kg. Cena serwatki w proszku rośnie od trzech tygodni i aktualnie wynosi 2,80 zł/kg. Mleko pełne w proszku można nabyć w tej samej cenie, jak w zeszłym tygodniu po 12,00 zł/kg

Cena mleka przerzutowego pełnego, po mocnej tendencji wzrostowej trwającej od początku miesiąca, aktualnie zanotowała spadek  i ten produkt można kupić po 0,278 zł za jednostkę kalkulacyjną. Cena mleka przerzutowego odtłuszczonego zachowała tendencję wzrostową i wynosi obecnie 0,35 zł za litr.

Adres

Polish Dairy sp. z o.o.
ul. Belwederska 9a
00-761 Warszawa, Polska

Dane rejestrowe

NIP: 5223054886
REGON: 363776506
KRS: 0000603574

Kontakt

Tel.:
(+48) 730 731 563
Napisz