Aktualności

GDT EVENT 238/18.06.2019

Data:

238 sesja na GDT przyniosła spadek ogólnego indeksu cenowego o 3,8% do poziomu 3208 USD. Największy spadek zanotowano na maśle o 5,7 % do poziomu 4553 USD/MT. Cena  sera cheddar oraz pełnego mleku w proszku spadła o 4,3 % i wyniosła dla sera cheddar 3781 USD/MT, natomiast dla pełnego mleka w proszku 3006 USD/MT i ten produkt był najchętniej kupowany na GDT.  Odtłuszczone mleko w proszku osiągnęło cenę 2358 USD/MT – spadek o 3,5 %. Spadek zanotował też AMF o 3,3%. Jego cena osiągnęła poziom 5530 USD/MT. Ostatnim produktem notowanym na GDT, który miał spadek o 2,2 % była laktoza, jej cena wyniosła 875 USD/MT.  Wzrost były tylko na jednym produkcie: kazeinie o 2,3% do poziomu 7484 USD/MT. Maślanka w proszku ponownie nie była oferowana.

238 sesja pomimo zgromadziła 166 kupujących, spośród których 118 dokonało zakupów. Sesja miała 13 rund i trwała niecałe dwie godziny. Sprzedano łącznie 24 239 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 238 notowań na GDT było zarejestrowanych 527 kupujących z całego świata.

GDT EVENT 237/04.06.2019

Data:

237 sesja na GDT przyniosła spadek ogólnego indeksu cenowego o 3,4% do poziomu 3423 USD/MT . Największy spadek zanotował ser cheddar, którego cena spadła aż o 14% do poziomu 3950 USD/MT. Bardzo też została obniżona cena  masła o 10,3% do poziomu 4805 USD/MT . Maślanka w proszku osiągnęła cenę 2807 USD/MT –  był to spadek o 10,1%. Duży spadek zanotował też  AMF o 5,7%. Jego cena osiągnęła poziom 5752 USD/MT. Spadki dotyczyły również dwóch produktów o bardzo dużych wolumenach sprzedaży, odtłuszczonego mleka w proszku, oraz pełnego mleka w proszku. Odtłuszczone mleko w proszku spadło o 4,0% do poziomu 2436 USD/MT. Cena pełnego mleka w proszku spadła natomiast o 1,5% do poziomu 3138 USD/MT. Tylko dwa produkty odnotowały wzrost: kazeina- jej cena wzrosła o 4,2% do poziomu 7201 USD/MT oraz laktoza, której cena wzrosła o 0,4% do poziomu 897 USD/MT .  Standardowo już słodka serwatka w proszku nie znalazła nabywców.

237 sesja pomimo zgromadziła 148 kupujących, spośród których 107 dokonało zakupów. Sesja miała 13 rund i trwała prawie dwie godziny. Sprzedano łącznie 19 874 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 237 notowań na GDT było zarejestrowanych 526 kupujących z całego świata.

GDT EVENT 236/21.05.2019

Data:

Ostatnia 236 sesja na GDT zakończyła się ujemnym 1,2 % indeksem cenowym. Ceny trzech produktów nabiałowych zanotowały spadek, czterech wzrost, natomiast maślanka w proszku nie była oferowana, a słodka serwatka nie znalazła nabywców. Tendencją wzrostową charakteryzowały się: ser cheddar, kazeina, mleko odtłuszczone w proszku oraz laktoza.

Ser cheddar zanotował największy wzrost o 15,2 % i jego cena wyniosła 4851 USD/MT. Duży wzrost o 5,1% odnotowała kazeina, której cena wyniosła 6916 USD/MT. Natomiast cena laktozy wzrosła o 0,6 % do poziomu 893 USD/MT, podobnie odtłuszczone mleko w proszku, jego cena wzrosła o 0,5 % do poziomu 2529 USD/MT. Warto dodać, że odtłuszczone mleko w proszku, jak i również pełne mleko w proszku, jak zawsze cieszyły się największym zainteresowaniem wśród kupujących.

Najmniejszy spadek odnotowano na AMF o 1,4 % i jego cena wyniosła 6140 USD/MT, spadła również cena masła o 3,2 % i osiągnęła wartość 5297 USD/MT.  Ostatnim produktem nabiałowym, którego cena spadła o 2,1 % było pełne mleko w proszku, jego cena wyniosła 3180 USD/MT.

Nietrudno zauważyć, że spadkiem cen zostały objęte produkty wysokotłuszczowe.

236 sesja zgromadziła 149 kupujących, spośród których tylko 100 dokonało zakupów. Sesja miała 20 rund i trwała ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 15,510 ton produktów notowanych na GDT. Na GDT zarejestrowanych jest 524 kupujących.

GDT EVENT 235/07.05.2019

Data:

Obecna 235 sesja na GDT przyniosła wzrost cen, tym razem o 0,4%. Podczas sesji sprzedano 15,375 ton produktów. Największy wzrost cen o 3,1 % do poziomu 6610 USD/MT zanotowała kazeina. Również odtłuszczone mleko w proszku zanotowało wzrost o 2,8% do poziomu 2521 USD/MT. Ostatnim produktem, który zanotował wzrost o 1,4 % było AMF, jego cena wyniosła  6217 USD/MT. Cena masła pozostała bez zmian, czyli 5486  USD/MT. Natomiast Słodka serwatka w proszku ponownie nie znalazła nabywców.

Pełne mleko w proszku odnotowało spadek o 0,5% do poziomu 3249USD/MT i tak jak poprzednio ten produkt znalazł najwięcej nabywców. Następnym produktem, którego cena odnotowała bardzo duży spadek o 10,3% jest maślanka w proszku, jej cena wyniosła 3242 USD/MT. Cena laktozy także spadła o 2,7% i została sprzedana na sesji w cenie 887 USD/MT. Laktoza podobnie jak maślanka w proszku cieszyły się najmniejszym powodzeniem wśród kupujących. Ostatnim już produktem, którego cena spadła o 2,4% i wyniosła 4217 USD/MT był ser cheddar.

235 sesja zgromadziła tylko 179 kupujących, spośród których tylko 105 dokonało zakupów. Sesja miała 14 rund i trwała nieco ponad dwie godziny.

GDT EVENT 234/16.04.2019

Data:

234 sesja na GDT to dziesiąte z rzędu zwyżkowe notowania. Od 4 grudnia 2018 roku ceny cały czas rosną. Najwięcej w tym czasie, bo o ponad 20% zdrożało Odtłuszczone Mleko w proszku. Jego cena osiągnęła wartość 2462 USD/MT jest to wyższa cena niż mleko odtłuszczone oferowane w UE. Znaczny wzrost nastąpił na produktach wysokotłuszczowych. Cena Masła wzrosła o 3,5% i osiągnęła wartość 5544 USD/MT i jest ona znacznie wyższa niż w krajach unijnych. Jeszcze większy wzrost zanotowało AMF o 4,2% do poziomu 6126 USD/MT. Wzrosła również cena sera Cheddar o 1,4% do poziomu 4319 USD/MT. Największy spadek o 3,4% zanotowano na Laktozie. Jej cena ukształtowała się na poziomie 912 USD/MT. Spadła również cena Kazeiny o 2,4% do poziomu 6460 USD/MT. O 0,7% spadła cena Pełnego Mleka w Proszku i jego wartość uzyskała średnią cenę na poziomie 3269 USD/MT. Pozostałe produkty znalazły nabywców w cenach oferowanych przez sprzedających lub jak w przypadku maślanki w proszku żaden sprzedający nie wystawił do sprzedaży tego produktu  

Podczas tej sesji 94 kupujących dokonało zakupów z pośród 155 biorących udział. Na GDT zarejestrowanych jest 527 kupujących. Sprzedano ponad 16 tys ton produktów notowanych na GDT.

GDT EVENT 233/02.04.2019

Data:

233 sesja na GDT przyniosła wzrost cen, a zarazem indeksu o 0,8%. Największy rekordowy wzrost  o 7,5% zanotowano na kazeinie, której cena wyniosła 6703 USD/MT. Duży wzrost, bo aż o 5,8% zanotowano na maśle, jego cena wyniosła 5374 USD/MT. O 5,0% wzrosła cena maślanki w proszku do poziomu 3548 USD/MT. AMF również zanotował wzrost o 3,7% do poziomu 5867 USD/MT. Cena sera cheddar poszła do góry o 3,2% i osiągnęła wartość 4248 USD/MT. Natomiast cena mleka odtłuszczonego w proszku wzrosła o 1,8% do poziomu 2468 USD/MT. Spadły ceny dwóch produktów: laktozy o 5,3 % do poziomu 948 USD/MT i pełnego mleka w proszku o 1,3 % do poziomu 3287  USD/MT, którego podczas 233 sesji GDT sprzedano najwięcej. Serwatka w proszku od jakiegoś czasu nie cieszy się zainteresowaniem wśród kupujących.

233 sesja zgromadziła 166 kupujących, a 109 dokonało zakupów. Sesja miała 15 rund i trwała ponad 2h. Sprzedano łącznie 17 854 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 233 notowań było zarejestrowanych 521 kupujących z całego świata.

GDT EVENT 232/19.03.2019

Data:

232 sesja na GDT przyniosła wzrost cen i indeksu o 1,9 %. Największy wzrost o 9,7 % zanotowano na  kazeinie, której cena wyniosła 6190 USD/MT. Podobnie do kazeiny wzrosła cena masła o 9,3 % i osiągnęła wartość 5089 USD/MT. Najmniejszy wzrost indeksu dotyczył sera cheddar o 3,9 %, jego cena wyniosła 4036 USD/MT. Podobnie wzrosła cena pełnego mleka w proszku o 4 % i osiągnęła poziom 3317 USD/MT- pełne mleko w proszku było najchętniej kupowanym produktem na GDT.  Podczas 232 sesji serwatka ponownie nie znalazła nabywców, a maślanka w proszku nie była oferowana. Cena na laktozę wyniosła 1000 USD/MT, przy spadku indeksu o 1 %. Cena odtłuszczonego Mleka w Proszku spadła o 2,4 % i wyniosła 2405 USD/MT i był to drugi najchętniej kupowany produkt na GDT.  AMF uzyskało spadek indeksu o 3,1 % do poziomu 5662 USD/MT.

232 sesja zgromadziła 174 kupujących, a 112 dokonało zakupów. Sesja miała 14 rund i trwała prawie 2h. Sprzedano łącznie 21 713 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 232 notowań na GDT było zarejestrowanych 518 kupujących z całego świata.

GDT EVENT 231/05.03.2019

Data:

231 sesja na GDT przyniosła wzrost ogólnego indeksu cenowego o 3,3 % do poziomu 3309 USD. Największy wzrost zanotowano na maślance w proszku, której cena wzrosła aż o 11 % do poziomu 3480 USD/MT. Wzrost indeksu cenowego o 6 % zanotowały dwa produkty: ser cheddar, którego cena wzrosła do poziomu 3888 USD/MT, oraz pełne mleko w proszku, jego cena wzrosła do 3186 USD/MT. Masło osiągnęło cenę 4657 USD/MT – wzrost o 3,7 %. Podobny wzrost zanotował też produkt pokrewny – AMF o 3,9 %. Jego cena osiągnęła poziom 5837 USD/MT. Ostatnim już produktem, który podczas tej sesji zanotował wzrost, aczkolwiek niewielki, bo tylko o 0,6 % była laktoza, jej cena wyniosła 1009 USD/MT. Pozostałe produkty nabiałowe odnotowały spadek. Odtłuszczone mleko w proszku spadło o 4,3 % do poziomu 2462 USD/MT. Cena kazeiny spadła o 0,1 % i osiągnęła wartość 5649 USD/MT. Słodka serwatka w proszku nie znalazła nabywców zarówno podczas 231, jak i podczas poprzednich sesji.

231 sesja zgromadziła 176 kupujących, spośród których tylko 109 dokonało zakupów. Sesja miała      14 rund i trwała ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 23 930 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 231 notowań na GDT było zarejestrowanych 516 kupujących z całego świata.

GDT EVENT 230/19.02.2019

Data:

Dzisiejsza 230 sesja na GDT przyniosła wzrost cen, co w konsekwencji skutkowało wzrostem indeksu o 0,9%. Podczas sesji sprzedano 25 324 ton produktów. Wszystkie produkty nabiałowe, z wyjątkiem laktozy zanotowały wzrost cen.

Cena laktozy spadła o 2,9 % i została sprzedana w cenie 998 USD/MT.

Natomiast słodka serwatka w proszku kolejny raz nie znalazła nabywców, a maślanka w proszku nie była oferowana podczas tej sesji.

Najwięcej zdrożał ser cheddar, czyli  o 2,9 % do poziomu 3667 USD/MT.
Odtłuszczone mleko w proszku również odnotowało spory wzrost o 2,8% do poziomu 2 580 USD/MT. Cena kazeiny zwiększyła się o 2,7% i wyniosła 5740  USD/MT. Najwięcej sprzedano pełnego mleka w proszku, jego cena wzrosła o 0,3% do poziomu 3 022 USD/MT. AMF również zanotował wzrost, o 0,7 %, i jego cena wyniosła 5 620 USD/MT, był to trzeci najchętniej kupowany produkt podczas tej sesji. Po raz kolejny wzrosła również cena masła o 1,2 % i osiągnęła wartość 4 495 USD/MT

230 sesja zgromadziła tylko 169 kupujących, spośród których 120 dokonało zakupów. Sesja miała 14 rund i trwała niecałe dwie godziny.

GDT EVENT 229/06.02.2019

Data:

Obecna 229 sesja na GDT przyniosła ponownie wzrost cen, tym razem o 6,7%. Podczas sesji sprzedano 23,36 ton produktów, to o ponad 4 tony mniej niż podczas poprzedniej sesji. Prawie wszystkie produkty nabiałowe zanotowały wzrost cen, jednakże maślanka w proszku odnotowała spadek o 3,1% do poziomu 3158 USD/MT i mimo to, cieszyła się najmniejszą popularnością wśród kupujących. Natomiast Słodka serwatka w proszku nie znalazła nabywców.

Najwięcej zdrożała kazeina, czyli  o 10,9 % do poziomu 5596 USD/MT.
Pełne mleko w proszku również odnotowało spory wzrost o 8,4% do poziomu 3027 USD/MT i tak jak poprzednio ten produkt znalazł najwięcej nabywców. Cena masła zwiększyła się o 4,2% i wyniosła ona 4445  USD/MT. Następnym produktem, którego cena odnotowała wzrost to ser cheddar, czyli o 1,4% do poziomu 3565 USD/MT. Cena laktozy także wzrosła, o 1,3 % i została sprzedana na sesji w cenie 1035 USD/MT.

AMF również zanotował spory wzrost, o 5,8 %, i jego cena wyniosła 5579 USD/MT. Odtłuszczone mleko w proszku, którego cena podczas poprzedniej sesji najbardziej wzrosła, teraz odnotowała ponownie wysoki wzrost o 3,9 % i wyniosła 2534 USD/MT.

229 sesja zgromadziła 177 kupujących, spośród których tylko 106 dokonało zakupów. Sesja miała 15 rund i trwała nieco ponad dwie godziny.

 

Adres

Polish Dairy sp. z o.o.
ul. Belwederska 9a
00-761 Warszawa, Polska

Dane rejestrowe

NIP: 5223054886
REGON: 363776506
KRS: 0000603574

Kontakt

Tel.:
(+48) 730 731 563
Napisz