Aktualności

W tygodniu 10 ceny większości produktów mleczarskich charakteryzowały się dużą fluktuacją. Cena masła w blokach od ostatniego tygodnia nieznacznie wzrosła, ten produkt można było  kupić po 19,30 zł/kg. Natomiast ceny serów po dłuższym okresie stabilizacji poszły w dół, ser gouda można nabyć po 10,80 zł/kg.

Z produktów płynnych dużą dynamikę cenową zanotowano na śmietanie przerzutowej, a w drugiej połowie tygodnia cena tego produktu zaczęła rosnąć i obecnie kształtuje się na poziomie 0,235 zł za jednostkę tłuszczu. Utrzymuje się już długo niska cena odtłuszczonego mleka w proszku, a w tym tygodniu spadła ona jeszcze do poziomu 5,30 zł/kg.  Cena mleka pełnego w proszku również zanotowała tendencję spadkową do poziomu 10,50 zł/kg. Stabilność cenową charakteryzuje z kolei cena serwatki w proszku, którą można aktualnie kupić w cenie 2,80 zł/kg.

Utrzymują się dalej niskie ceny mleka ze względu na dużą podaż, choć od ostatniego tygodnia cena mleka przerzutowego odtłuszczonego poszła nieznacznie w górę i obecnie kształtuje się na poziomie 0,35 zł za litr. Cena mleka przerzutowego pełnego również zanotowała wzrost, ten produkt można nabyć po 0,24 zł za jednostkę kalkulacyjną.

GDT EVENT 207/06.03.2018

Data:

207 sesja na GDT przyniosła kolejne spadki cen w przypadku 4 produktów nabiałowych, 3 produkty zanotowały wzrost a jeden został sprzedany w cenach startowych sprzedającego. Obecna sesja zakończyła się ujemnym indeksem cenowym 0,6 %. Pomimo obniżek cen na sesji sprzedano niewiele ponad  20 tysięcy ton produktów.

Maślanka w proszku znalazła się w ofercie, jednak zanotowano na tym produkcie największy spadek o 4,3%, cena średnia wyniosła 1959 USD/MT. Obniżkę odnotował AMF o 3,2% do poziomu 6245 USD/MT. Cena Masła również spadła o 1%, uzyskała wartość 5280 USD/MT. Laktozę sprzedano na sesji po cenach jakie oferowali sprzedający. Ostatnim produktem, którego cena uległa obniżeniu było Pełne Mleko w Proszku i był to spadek o 0,8% do poziomu 3232 USD/MT.

Największy wzrost zanotowano na Odtłuszczonym Mleku w Proszku o 5,5% cena średnia wyniosła 2051 USD/MT. Znacznie poszła w górę również cena Kazeiny czyli o 2,2% do poziomu 5128 USD/MT. Ostatnim produktem, którego cena odnotowała niewielki wzrost to Cheddar, o 1,7% do poziomu 3759 USD/MT.

207 sesja zgromadziła tylko 174 kupujących, spośród których 130 dokonało zakupów. Sesja miała 22 rundy i trwała ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 19 292ton produktów notowanych na GDT.

W tygodniu 9 ceny większości produktów mleczarskich charakteryzowały się tendencją spadkową bądź stagnacją. Cena masła w blokach od ostatniego tygodnia spadła do poziomu 20 zł/kg. Ser gouda można wciąż nabyć w cenie około 11 zł/kg.

Z produktów płynnych spadek zanotowała cena śmietany przerzutowej, która kształtuje się na poziomie 0,233 zł za jednostkę tłuszczu. Nadal jest niska cena odtłuszczonego mleka w proszku, która w zeszłym tygodniu uległa znów obniżeniu, tym razem do poziomu 5,30 zł/kg. Natomiast cena mleka pełnego w proszku nadal nie uległa zmianie, aktualnie można kupić po 10,80 zł/kg. Serwatka w proszku, której cena rosła stopniowo przez kilka tygodni w ostatnich notowaniach pozostała bez zmian, obecnie wynosi wciąż 2,80 zł/kg.

Utrzymują się wciąż niskie ceny mleka przerzutowego ze względu na dużą podaż, cena mleka przerzutowego odtłuszczonego, wciąż idzie w dół i obecnie utrzymuje się na poziomie 0,34 zł za litr. W związku z tym, że spadła cena jednostki tłuszczu, cena mleka przerzutowego pełnego również uległa obniżeniu, obecnie ten produkt można nabyć po 0,23 zł za jednostkę kalkulacyjną.

W tygodniu 8 ceny większości produktów mleczarskich charakteryzowały się dużą dynamiką. Koszt masła w blokach od ostatniego tygodnia nieznacznie wzrósł. Było to spowodowane wzrostem w pierwszej części tygodnia cen śmietany, ten produkt można było  kupić po 20,50 zł/kg. Ceny serów ustabilizowały się i ser gouda można było kupić w cenie około 11 zł/kg.

Z produktów płynnych wciąż idzie w górę cena śmietany przerzutowej, jej cena kształtuje się na poziomie 0,245 zł za jednostkę tłuszczu. Cena ta w drugiej połowie tygodnia jednak zaczęła już spadać. Nadal jest niska cena  odtłuszczonego mleka w proszku, która w zeszłym tygodniu uległa jeszcze obniżeniu do poziomu 5,25 zł/kg.  Natomiast cena mleka pełnego w proszku nie uległa zmianie, cena aktualna wynosi 10,80 zł/kg. Niewielki wzrost cen zanotowano na serwatce w proszku, którą można aktualnie kupić w cenie 2,88 zł/kg.

Utrzymują się wciąż niskie ceny mleka ze względu na dużą podaż, koszt mleka przerzutowego odtłuszczonego, kształtuje się na poziomie 0,34 zł za litr i jego cena znowu uległa obniżeniu. Natomiast cena mleka przerzutowego pełnego wciąż idzie w górę, obecnie ten produkt można nabyć po 0,24 zł za jednostkę kalkulacyjną.

GDT EVENT 206/20.02.2018

Data:

206 sesja na GDT przyniosła przełom w notowaniach produktów nabiałowych. Pierwszy raz w tym roku zanotowano spadek. Po bardzo dużym wzroście na poprzedniej sesji należało spodziewać się korekty cen. Spadek ten nie jest duży, bo indeks spadł o zaledwie 0,5%, ale wzrost został zatrzymany. Największy spadek zanotowano na Odtłuszczonym Mleku w Proszku o 3% cena średnia wyniosła 1832 USD/MT. Duży spadek zanotowano na AMF o 1,9% do poziomu 6458 USD/MT. Spadek cen też dotknął ser cheddar o 1,3% do poziomu 3686 USD/MT. Dodatkowo na zakup sera było bardzo mało chętnych. Nikt nie oferował maślanki w proszku, a laktoza nie znalazła chętnych do zakupu. Największy wzrost zanotowano na maśle o 1,1%. Jego cena uzyskała wartość 5334 USD/MT, ale jest to cena znacznie niższa, niż ceny oczekiwane w Polsce. Wzrost cen zanotowano na kazeinie o 0,7% do poziomu 4980 USD/MT oraz na Pełnym Mleku w Proszku o 0,3% do poziomu 3246 USD/MT. Obecna sesja odbywała się w czasie targów Goolfood,  gdzie dużo kupujących z GDT odwiedziło te targi. Zawsze podczas tych targów ceny nabiału znacznie wzrastały, natomiast w tym roku wzrost jest minimalny.

206 sesja zgromadziła tylko 152 kupujących, spośród których 114 dokonało zakupów. Sesja miała 14 rund i trwała ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 20 256 ton produktów notowanych na GDT.

Ostatni tydzień ponownie przyniósł wzrost cen na większość produktów mleczarskich. Masło w blokach wciąż idzie w górę, obecnie ten produkt można kupić po 20,50 zł/kg. Wzrosła cena sera gouda: obecnie kształtuje się ona na poziomie 11,20 zł/kg, z produktów płynnych wciąż idzie w górę śmietana przerzutowa, jej cena dochodzi już do poziomu 0,23 zł za litr. Jeśli chodzi o produkty masowe: duża ilość odtłuszczonego mleka w proszku w magazynach Unii Europejskiej powoduje dalej stagnacje cenową, obecnie można ten produkt nabyć po 5,8 zł/kg. Natomiast mleko pełne w proszku jest droższe, cena obecna wynosi 11 zł/kg. W porównaniu z poprzednim rokiem, cena serwatki wciąż jest niska. Jednak brak podaży serwatki powoduje wzrost cen, którą można aktualnie kupić w cenie 2,80 zł/kg.

Duża podaż mleka powoduje niskie ceny; zwłaszcza mleka przerzutowego odtłuszczonego, która kształtuje się na poziomie 0,37 zł za litr i jest to niewielki spadek od czasu ostatnich notowań. Natomiast cena mleka przerzutowego pełnego poszła w górę, obecnie można nabyć ten produkt po 0,23 zł za litr.

Należy spodziewać się wzrostów cen przez około dwa tygodnie, zwłaszcza produktów wysokotłuszczowych.

GDT EVENT 205/06.02.2018

Data:

205 sesja na GDT to kolejna w 2018 roku na której mamy tak duże wzrosty cen.  Sesja ta zakończyła się z dodatnim indeksem cenowym + 5,9%. Wzrosły ceny wszystkich produktów, a największy poziom wzrostu zanotowano na maślance w proszku, której cena osiągnęła wartość 2039 USD/MT i jest to wzrost o 8,4%. Bardzo duży wzrost zanotowano też na maśle o 7,9% do poziomu 5277 USD/MT czego nie można powiedzieć o AMF, którego cena wzrosła o zaledwie 0,5% do poziomu 6581 USD/MT.  Bardzo wysoki wzrost cen zanotowały obydwa mleka w proszku. Pełne mleko w proszku wzrosło o 7,6% do poziomu 3226 USD/MT, a odtłuszczone mleko w proszku wzrosło o 7,2% do poziomu 1932 USD/MT. Dużym zainteresowaniem cieszył się ser cheddar, którego cena wzrosłą o 7,2% do poziomu 3739 USD. Od kilku sesji duży popyt notuje kazeina, której cena po raz kolejny wzrosła. Tym razem o 5% i osiągnęła poziom 4943 USD/MT. Po raz kolejny był mniejszy popyt na laktozę niż jej podaż, ponieważ laktozę sprzedano w cenach początkowych nie publikowanych.

205 sesja zgromadziła 188 kupujących, spośród których 126 dokonało zakupów. Sesja miała 15 rund i trwała ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 22 197 ton produktów notowanych na GDT.

GDT EVENT 204/16.01.2018

Data:

204 sesja na GDT to pierwsza sesja w 2018 roku na której mamy tak duże wzrosty cen.  Sesja ta zakończyła się z dodatnim indeksem cenowym + 4,9%. Wzrosły ceny wszystkich produktów, a największy poziom wzrostu zanotowano na maśle, którego cena osiągnęła wartość 4897 USD/MT i jest to wzrost o 8,8%. Bardzo duży wzrost zanotowano też na mleku odtłuszczonym w proszku o 6,5% do poziomu 1818 USD/MT. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też kazeina, której cena wzrosła o 5,5% do poziomu 4709 USD/MT. Powyżej 5% wzrosty zanotowały jeszcze: ser cheddar o 5,2% do poziomu 3486 USD/MT,  Pełne Mleko w Proszku – wzrost o 5,1% do poziomu 3010 USD/MT. Najmniejszy wzrost zanotowano na AMF, którego cena wzrosła o 2,2% do poziomu 6547 USD/MT. Niewielkie zainteresowanie było laktozą, a maślanka w proszku nie była oferowana do sprzedaży.
204 sesja zgromadziła 200 kupujących, spośród których 129 dokonało zakupów. Sesja miała 14 rund i trwała ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 23 319 ton produktów notowanych na GDT.

GDT EVENT 203/02.01.2018

Data:

203 sesja na GDT to pierwsza sesja w 2018 roku. Pomimo, że jej notowania były tuż po okresie świątecznym to zadawalający był poziom sprzedaży jak na taki okres, ponieważ sprzedano 25400 ton produktów. Sesja ta zakończyła się z dodatnim indeksem cenowym + 2,2% pomimo tego, że na aż 4 produktach był spadek, a jeden produkt laktozę sprzedano w cenie początkowej to ogólny indeks cenowy wzrósł, ponieważ największy wolumenowo produkt Pełne Mleko w Proszku zanotowało wysoki wzrost cenowy, bo aż o 4,2% do poziomu 2886 USD/MT i to był największy wzrost cenowy na tej sesji. Wzrost ceny zanotowano też na Odtłuszczonym Mleku w Proszku o 1,6% i SMP osiągnęło cenę 1699 USD/MT. Niewielki wzrost zanotowano też na maśle, bo o 0,6% do poziomu 4501 USD/MT. Największy spadek odnotowano na maślance w proszku o 7,3% do poziomu 1866 USD/MT. Tendencję spadkową od kilku notowań ma ser cheddar. Podczas 203 sesji jego cena spadła o 2,1% i osiągnęła poziom cenowy 3317 USD/MT. Spadek odnotowano też na kazeinie o 1,1% i jej cena wyniosła 4419 USD/MT. Niewielki spadek o 0,2% zanotowano na AMF cena tego produktu osiągnęła ostatecznie cenę 6405 USD/MT
203 sesja zgromadziła 158 kupujących, spośród których 112 dokonało zakupów. Sesja miała 16 rund i trwała ponad dwie godziny.

GDT EVENT 202/19.12.2017

Data:

202 sesja na GDT to sesja z kolejnymi bardzo dużymi spadkami cen wszystkich produktów. Znacznie spadł też index cenowy o 3,9% do poziomu 2969 USD/MT. Największy spadek zanotowano na serze cheddar, bo aż o 7,9% do poziomu 3389 USD/MT. Duży spadek zanotowano na AMF o 6,7%. Jego cena wyniosła 6392 USD/MT. Podobny spadek cen zanotowała też kazeina o 6,3% do poziomu 4506 USD/MT.  Po wzroście cen na poprzedniej sesji na obecnej spadły ceny Odtłuszczonego Mleka w proszku do poziomu 1675 USD/MT. Jest to spadek o 4,8%. Najmniejszy spadek odnotował produkt, którego sprzedaż jest największa – Pełne Mleko w proszku. Ceny jego spadły o 2,5% i ukształtowały się na poziomie 2755 USD/MT. Na sesji tej nie oferowano maślanki w proszku, a laktoza została sprzedana przez jednego sprzedającego w cenie początkowej. To już kolejna sesja podczas której podaż tego produktu jest większa niż popyt.
Po tych notowaniach widać, że ceny tłuszczów, które w tym roku były rekordowe nie były spowodowane większym spożyciem na świecie masła, a czynnikami spekulacyjnymi, ponieważ podaż masła jest na podobnym poziomie, a ceny w ciągu 3 miesięcy  spadły o ponad 40%.
202 sesja zgromadziła 167 kupujących, spośród których 139 dokonało zakupów. Na tej sesji zakupiono 29 592 tony produktów.

Adres Rejestrowy

Polish Dairy sp. z o.o.
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa, Polska

Adres operacyjny

Polish Dairy sp. z o.o.
ul. Belwederska 9a,
00-761 Warszawa, Polska

Dane rejestrowe

NIP: 5223054886
REGON: 363776506
KRS: 0000603574

Kontakt

Tel.: (+48) 730 731 548
(+48) 730 731 549
(+48) 730 731 569
Napisz