Aktualności

GDT EVENT 230/19.02.2019

Data:

Dzisiejsza 230 sesja na GDT przyniosła wzrost cen, co w konsekwencji skutkowało wzrostem indeksu o 0,9%. Podczas sesji sprzedano 25 324 ton produktów. Wszystkie produkty nabiałowe, z wyjątkiem laktozy zanotowały wzrost cen.

Cena laktozy spadła o 2,9 % i została sprzedana w cenie 998 USD/MT.

Natomiast słodka serwatka w proszku kolejny raz nie znalazła nabywców, a maślanka w proszku nie była oferowana podczas tej sesji.

Najwięcej zdrożał ser cheddar, czyli  o 2,9 % do poziomu 3667 USD/MT.
Odtłuszczone mleko w proszku również odnotowało spory wzrost o 2,8% do poziomu 2 580 USD/MT. Cena kazeiny zwiększyła się o 2,7% i wyniosła 5740  USD/MT. Najwięcej sprzedano pełnego mleka w proszku, jego cena wzrosła o 0,3% do poziomu 3 022 USD/MT. AMF również zanotował wzrost, o 0,7 %, i jego cena wyniosła 5 620 USD/MT, był to trzeci najchętniej kupowany produkt podczas tej sesji. Po raz kolejny wzrosła również cena masła o 1,2 % i osiągnęła wartość 4 495 USD/MT

230 sesja zgromadziła tylko 169 kupujących, spośród których 120 dokonało zakupów. Sesja miała 14 rund i trwała niecałe dwie godziny.

GDT EVENT 229/06.02.2019

Data:

Obecna 229 sesja na GDT przyniosła ponownie wzrost cen, tym razem o 6,7%. Podczas sesji sprzedano 23,36 ton produktów, to o ponad 4 tony mniej niż podczas poprzedniej sesji. Prawie wszystkie produkty nabiałowe zanotowały wzrost cen, jednakże maślanka w proszku odnotowała spadek o 3,1% do poziomu 3158 USD/MT i mimo to, cieszyła się najmniejszą popularnością wśród kupujących. Natomiast Słodka serwatka w proszku nie znalazła nabywców.

Najwięcej zdrożała kazeina, czyli  o 10,9 % do poziomu 5596 USD/MT.
Pełne mleko w proszku również odnotowało spory wzrost o 8,4% do poziomu 3027 USD/MT i tak jak poprzednio ten produkt znalazł najwięcej nabywców. Cena masła zwiększyła się o 4,2% i wyniosła ona 4445  USD/MT. Następnym produktem, którego cena odnotowała wzrost to ser cheddar, czyli o 1,4% do poziomu 3565 USD/MT. Cena laktozy także wzrosła, o 1,3 % i została sprzedana na sesji w cenie 1035 USD/MT.

AMF również zanotował spory wzrost, o 5,8 %, i jego cena wyniosła 5579 USD/MT. Odtłuszczone mleko w proszku, którego cena podczas poprzedniej sesji najbardziej wzrosła, teraz odnotowała ponownie wysoki wzrost o 3,9 % i wyniosła 2534 USD/MT.

229 sesja zgromadziła 177 kupujących, spośród których tylko 106 dokonało zakupów. Sesja miała 15 rund i trwała nieco ponad dwie godziny.

 

GDT EVENT 228/15.01.2019

Data:

228 sesja na GDT kolejny raz w tym roku zanotowała wzrost cen. Indeks wzrósł w stosunku do poprzedniej sesji o 1,4% i osiągnął poziom 4,2 %. Największy wzrost zanotowano na Odtłuszczonym Mleku w Proszku o 10,3% cena średnia wyniosła 2405 USD/MT. Wszystko wskazuje na to, że cena Odtłuszczonego Mleka w Proszku pójdzie jeszcze do góry.

Jedyny spadek zanotowała Kazeina o 1,4 % do poziomu 5047 USD/MT.

Bardzo wzrosła również cena Laktozy o 7,9 % do poziomu 1032 USD/MT. Dodatkowo na zakup Laktozy było bardzo mało chętnych. Nikt nie oferował Maślanki w Proszku, a Słodka Serwatka nie znalazła chętnych do zakupu.

Wzrost cen zanotowano także na AMF o 3,2 % do poziomu 5294 USD/MT oraz na Pełnym Mleku w Proszku o 3 % do poziomu 2777 USD/MT i to właśnie Pełne Mleko w Proszku było najchętniej kupowanym produktem podczas tej sesji.

Do góry poszła również cena  Sera Cheddar o 4,2% do poziomu 3504 USD/MT. Natomiast cena Masła  wzrosła o 4,6 % i wyniosła 4262 USD/MT.

228 sesja zgromadziła 191 kupujących, spośród których 123 dokonało zakupów. Sesja miała 13 rund i trwała niecałe dwie godziny. Sprzedano łącznie 27 909 ton produktów notowanych na GDT.

GDT EVENT 227/02.01.2019

Data:

227 sesja na GDT przyniosła wzrost cen i indeksu  o 2,8 %. Największy wzrost  o 9,3 % zanotowano na  Maślance w proszku, której cena wyniosła 3252 USD/MT. Najmniejszy wzrost indeksu o 1,2 %  dotyczył Pełnego Mleka w Proszku, jego cena wyniosła 2705 USD/MT- jest to produkt, którego sprzedaje się na GDT najwięcej. Podczas 227 sesji cena na laktozę wyniosła 948 USD/MT, przy wzroście indeksu o 1,6 %. Duży wzrost cen był również na Odtłuszczonym Mleku w Proszku o 7,9 %, a jego cena wyniosła 2201 USD/MT i był to drugi najchętniej kupowany produkt na GDT. Zarówno masło jak i AMF uzyskało wzrost indeksu o 3,9 %, przy czym cena masła wyniosła: 4076 USD/MT, a cena AMF 5137 USD/MT. Kazeina również odnotowała wzrost o 1,3 % i jej cena wyniosła 5123 USD/MT. Na tej sesji serwatka nie znalazła nabywców.

227 sesja zgromadziła 167 kupujących, a 115 dokonało zakupów. Sesja miała 15 rund i trwała nieco ponad 2h. Sprzedano łącznie aż 28 651 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 227 notowań na GDT było zarejestrowanych 515 kupujących z całego świata.

GDT EVENT 226/18.12.2018

Data:

Ostatnia, 226 sesja na GDT przyniosła ponownie wzrost indeksu cenowego o 1,7 %. Tylko jeden produkt: kazeina odnotował spadek o 2,1 % do poziomu 5056 USD/MT. Maślanka w proszku podczas tej sesji nie była oferowana, natomiast serwatka w proszku nie znalazła zainteresowania wśród kupujących.

Największy wzrost zanotowano na maśle o 4,9 % do poziomu 3928 USD/MT. Na drugim miejscu wzrosła cena AMF o 4,0 % do poziomu 4936 USD/MT. Produktem, który sprzedano w największych ilościach było pełne mleko w proszku, jego cena wzrosła o 0,3%, i wyniosła 2674 USD/MT. Warto również dodać, że odtłuszczone mleko w proszku, którego cena wzrosła o 3,4% do poziomu 2042 USD/MT cieszyło się również ogromnym zainteresowaniem wśród kupujących.

Niewielkim zainteresowaniem cieszyła się ponownie laktoza, jej cena wzrosła o 1 % do poziomu 935 USD/MT. Cena sera Cheddar zanotowała wzrost o 2,2 % do poziomu 3263 USD/MT.

226 sesja zgromadziła 184 kupujących, spośród których 143 dokonało zakupów. Sesja miała 13 rund i trwała nieco ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 36 181 ton produktów.

GDT EVENT 225/04.12.2018

Data:

 

Ostatnia, 225 sesja na GDT przyniosła w końcu wzrost indeksu cenowego o 2,2 %. Podczas notowań ceny aż siedmiu produktów nabiałowych zanotowały wzrost, tendencją spadkową natomiast charakteryzował się ser cheddar.

Warto zaznaczyć, że podczas tej sesji zanotowano rekordowy wzrost maślanki w proszku aż o 16.9 % i jej cena wyniosła 2973 USD/MT. O 3,9 % wzrosła cena AMF, to był drugi największy wzrost do poziomu 4755 USD/MT.

Największy wolumen został wygenerowany na pełnym mleku w proszku, przy zmianie ceny (+2,5%) do poziomu 2667 USD/MT. Drugim produktem, który sprzedano w największych ilościach było odłuszczone mleko w proszku którego cena wzrosła o 0,3%, i wyniosła 1970 USD/MT. Cena kazeiny wzrosła o 2,0 % do poziomu 5167 USD/MT. Niewielki wzrost jak i również niewielkim zainteresowaniem cieszyła się laktoza, jej cena wzrosła zaledwie o 0,5 % do poziomu 918 USD/MT  Masło zostało sprzedane podczas sesji również po wyższej cenie o 2,7%, czyli 3745 USD/MT. Natomiast cena sera Cheddar zanotowała jedyny spadek spośród wszystkich wystawionych produktów, o 2,2 % i sprzedano go za 3184 USD/MT.

225 sesja zgromadziła 178 kupujących, spośród których 139 dokonało zakupów. Sesja miała 18 rund i trwała nieco ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 36 450 ton produktów.

GDT EVENT 224/20.11.2018

Data:

224 sesja na GDT to kolejny spadek indeksu giełdowego produktów tam notowanych tym razem o 3,5% do poziomu 2727 USD/MT. Spadła cena aż 5 produktów tam sprzedawanych, a najwięcej produkty wysokotłuszczowe. Największy spadek  o 9,6% zanotowało masło, jego cena na zamknięcie sesji wyniosła 3637 USD/MT. O 9,4% spadła też cena AMF jego cena osiągnęła wartość 4577 USD/MT. Trzecim produktem, który zanotował spadek o 4,5% była kazeina, jej cena zatrzymała się na poziomie 5067 USD/MT. Pełne Mleko w proszku zanotowało spadek o 1,8% jego cena osiągnęła wartość 2599 USD/MT. Jest to cena o ponad 20% niższa niż ceny tego produktu oferowane w Polsce i UE. Najmniejszy spadek zanotowano na Odtłuszczonym Mleku w proszku o 1,6%, a jego cena wyniosła 1965 USD/MT pomimo, że na 223 sesji cena mleka odtłuszczonego w proszku wzrosła. Dwa produkty zanotowały nieznaczny wzrost cen: Laktoza wzrosła o 1,1% do poziomu 920 USD/MT, a ser Cheddar o 0,2% do poziomu 3252 USD/MT. Jego cena jest znacznie niższa niż ceny oferowane w Polsce i UE. Ceny podawane przez GDT są cenami FAS w porcie kraju z którego pochodzi firma sprzedająca na GDT. Na 224 sesji sprzedano też Słodką Serwatkę w proszku w cenie jej wystawienia przez Polish Dairy. Nie oferowano natomiast maślanki, chociaż byli na nią nabywcy.

224 sesja zgromadziła  aż 170 kupujących, spośród których rekordowa ilość bo 143 dokonało zakupów. Sesja ta była też rekordowa pod względem ilości sprzedanych produktów, bo sprzedano 42 966 MT. Na GDT zarejestrowanych jest 503 kupujących. 224 sesja miała 15 rund i trwała ponad dwie godziny.

GDT EVENT 223/06.11.2018

Data:

Ostatnia 223 sesja na GDT zakończyła się kolejny raz ujemnym 2% indeksem cenowym. Ceny aż sześciu produktów nabiałowych zanotowały spadek. Tendencją wzrostową charakteryzowały się tylko dwa produkty: maślanka w proszku oraz mleko odtłuszczone w proszku.

Ser cheddar zanotował największy spadek o 4,6% i jego cena wyniosła 3250 USD/MT. Duży spadek o 2,9 % odnotowały dwa produkty: kazeina, której cena wyniosła 5327 USD/MT oraz pełne mleko w proszku z ceną 2655   USD/MT. Warto dodać, że pełne mleko w proszku cieszyło się największym zainteresowaniem wśród kupujących. Natomiast cena odtłuszczonego mleka w proszku zanotowała największy wzrost spośród wszystkich produktów wystawionych o 1,2% i wyniosła 1997 USD/MT. Drugim produktem, którego cena nieznacznie o 0,6% wzrosła była maślanka w proszku, jej cena osiągnęła poziom  2568 USD/MT. Najmniejszy spadek odnotowano na AMF o 1,3 % i jego cena wyniosła 5044 USD/MT, po raz kolejny spadła cena masła o 1,7 % i osiągnęła wartość 4045 USD/MT. Laktoza, której cena przez kilka ostatnich sesji  wzrastała tym razem odnotowała spadek o 2,7%, uzyskując cenę 902 USD/MT.

223 sesja zgromadziła 173 kupujących, spośród których 142 dokonało zakupów. Sesja miała 18 rund i trwała nieco ponad trzy godziny. Sprzedano łącznie 42 412 ton produktów notowanych na GDT. Na GDT zarejestrowanych jest 517 kupujących.

GDT EVENT 222/16.10.2018

Data:

222 sesja na GDT przyniosła kolejne spadki cen w przypadku 3 produktów nabiałowych, również 3 produkty zanotowały wzrost, a dwa: maślanka w proszku oraz słodka serwatka nie były oferowane. Obecna sesja zakończyła się ujemnym indeksem cenowym 0,3 %.

Ser Cheddar zanotował największy spadek o 1,8%, a jego cena średnia wyniosła   3404 USD/MT. Obniżkę odnotowała również kazeina o 1,7% do poziomu 5426 USD/MT. Cena pełnego mleka w proszku również spadła o 0,9% i uzyskała wartość 2729 USD/MT.

Największy wzrost zanotowano na maśle o 2,4% i jego cena średnia wyniosła 4114 USD/MT. Znacznie poszła w górę również cena laktozy o 1,5% do poziomu 926 USD/MT. Ostatnim produktem, którego cena odnotowała wzrost był bezwodny tłuszcz mleczny o 1%  do poziomu 5106 USD/MT. Cena odtłuszczonego mleka w proszku utrzymała się na tym samym poziomie, co podczas ostatniej 221 sesji GDT i wyniosła 1977 USD/MT.

222 sesja zgromadziła 183 kupujących, spośród których 137 dokonało zakupów. Sesja miała 15 rund i trwała ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 41 945 ton produktów notowanych na GDT.

 

GDT EVENT 221/02.10.2018

Data:

 

Obecna 221 sesja na GDT po raz kolejny zakończyła się ujemnym indeksem cenowym 1,9 %. Większość produktów nabiałowych zanotowała spadek cen, tylko trzy produkty odnotowały wzrost: maślanka, kazeina oraz laktoza.

Najwięcej zdrożała maślanka o 3,6% do poziomu 2522 USD/MT.
Cena kazeiny wzrosła o 3,0 % do poziomu 5552 USD/MT, natomiast laktoza o 0,6 %  do poziomu 913 USD/MT.  Największy spadek o 5,9 % odnotowano na maśle i jego cena wyniosła 4016 USD/MT.   Kolejny produkt, który odnotował duży spadek cen o 4,4 % to bezwodny tłuszcz mleczny i uzyskał cenę 5069 913 USD/MT.  Najwięcej sprzedało się pełnego mleka w proszku, którego indeks spadł podczas tej sesji o 1,2 %, by uzyskać poziom 2753 USD/MT. Podczas 221 sesji, tak samo jaki podczas poprzedniej serwatka w proszku nie znalazła nabywców.

221 sesja zgromadziła tylko 170 kupujących, spośród których 143 dokonało zakupów. Sesja miała 15 rund i trwała ponad dwie godziny. Podczas tej sesji sprzedano rekordową ilość produktów, bo aż 41 981 MT.

 

Adres

Polish Dairy sp. z o.o.
ul. Belwederska 9a
00-761 Warszawa, Polska

Dane rejestrowe

NIP: 5223054886
REGON: 363776506
KRS: 0000603574

Kontakt

Tel.:
(+48) 730 731 563
Napisz