Aktualności

GDT EVENT 243/03.09.2019

Data:

243 sesja na GDT przyniosła spadek ogólnego indeksu cenowego o 0,4 % do poziomu 3,202 USD. Największy spadek zanotowano na AMF, którego cena spadła o 1,5% do poziomu 4988 USD/MT. Spadek o 0,8 % zanotowały dwa produkty: ser cheddar, którego cena wyniosła: 3827 USD/MT oraz produkt o największym wolumenie sprzedaży, czyli pełne mleko w proszku z ceną 3076 USD/MT. Laktoza osiągnęła cenę 729 USD/MT- był to spadek o 0,9 %. Cena masła pozostała bez zmian w stosunku do poprzednich notowań i wyniosła 4029 USD/MT. Wzrost był na trzech produktach. Największy wzrost odnotowano na kazeinie o 4,6 % do poziomu 6632 USD/MT. Cena maślanki w proszku wyniosła 2476 USD/MT, był to wzrost o 3,4%. Odtłuszczone mleko w proszku, czyli drugi pod względem wolumenu sprzedaży produkt osiągnął wzrost o 0,7% do poziomu 2500 USD/MT.
243 sesja zgromadziła 197 kupujących, spośród których 153 dokonało zakupów. Sesja miała 13 rund i trwała niecałe dwie godziny. Sprzedano łącznie 39 689 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 243 notowań na GDT było zarejestrowanych 510 kupujących z całego świata.

GDT EVENT 242/20.08.2019

Data:

242 sesja na GDT przyniosła spadek indeksu cenowego o 0,2 % do poziomu 3255 USD/MT.

Wzrost odnotowano tylko na dwóch produktach. Cena pełnego mleka w proszku wzrosła o 2,1 % do poziomu 3100 USD/MT i jak zawsze mleko pełne było najchętniej kupowanym produktem. Nieznaczne wzrosła cena sera cheddar o 0,8 % do poziomu 3857 USD/MT. Pozostałe produkty odnotowały spadek indeksu cenowego. Najbardziej spadła cena kazeiny o 8,1 % do poziomu 6348 USD/MT . Dwa produkty zaliczyły spadek indeksu cenowego o 3,7 %: AMF oraz laktoza. Cena AMF spadła do poziomu 5061 USD/MT, natomiast cena laktozy do poziomu 740 USD/MT.  Masło zaliczyło spadek o 3,4 % do poziomu 4025 USD/MT. Odtłuszczone mleko w proszku, czyli drugi najchętniej kupowany produkt, osiągnął cenę 2478  USD/MT, był to spadek o 0,3 %.

242 sesja zgromadziła aż 191 kupujących, spośród których 140 dokonało zakupów. Sesja miała 12 rund i trwała niecałe dwie godziny. Sprzedano łącznie aż 34 410 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 242 notowań na GDT było zarejestrowanych 507 kupujących z całego świata.

GDT EVENT 241/06.08.2019

Data:

241 sesja na GDT przyniosła spadek ogólnego indeksu cenowego o 2,6 % do poziomu 3253 USD/MT. Największy spadek zanotowała laktoza o 11,5 % do poziomu 767 USD/MT.  Maślanka w proszku osiągnęła cenę 2405 USD/MT –  był spadek o 5,6%. Bardzo też została obniżona cena  masła o 5,5% do poziomu 4165 USD/MT. Duży spadek zanotował też  AMF o 5,1 %. Jego cena osiągnęła poziom 5246 USD/MT. Spadki dotyczyły również dwóch produktów o bardzo dużych wolumenach sprzedaży, odtłuszczonego mleka w proszku, oraz pełnego mleka w proszku. Odtłuszczone mleko w proszku spadło o 1,6 % do poziomu 2482 USD/MT. Cena pełnego mleka w proszku spadła natomiast o 1,7% do poziomu 3039 USD/MT. Cena sera cheddar spadła o 2,0% do poziomu 3838 USD/MT. Najmniejszy spadek o 1,3% odnotowała kazeina, jej cena wyniosła 6885 USD/MT.

241 sesja zgromadziła 196 kupujących, spośród których 141 dokonało zakupów. Sesja miała 12 rund i trwała niecałe dwie godziny. Sprzedano łącznie 34 969 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 241 notowań na GDT było zarejestrowanych 511 kupujących z całego świata.

GDT EVENT 240/16.07.2019

Data:

240 sesja na GDT przyniosła wzrost ogólnego indeksu cenowego o 2,7 % do poziomu 3412 USD/MT. Największe wzrosty dotyczyły dwóch produktów o bardzo dużych wolumenach sprzedaży, odtłuszczonego mleka w proszku, oraz pełnego mleka w proszku. Odtłuszczone mleko w proszku wzrosło o 3,8 % do poziomu 2505 USD/MT. Cena pełnego mleka w proszku wzrosła natomiast o 3,6 % do poziomu 3074 USD/MT. Również spory wzrost odnotował ser cheddar o 3,3 % do poziomu 3869 USD/MT. Cena AMF wzrosła o 1,7 % i osiągnęła wartość 5523 USD/MT. Podobnie do AMF wzrosła cena masła o 1,7 % do poziomu 4406  USD/MT. Tylko jeden produkt odnotował spadek: kazeina- jej cena spadła o 3,4 % do poziomu 7044 USD/MT.

240 sesja zgromadziła 174 kupujących, spośród których 116 dokonało zakupów. Sesja miała 13 rund i trwała nieco ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 25 000 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 240 notowań na GDT było zarejestrowanych 512 kupujących z całego świata.

GDT EVENT 239/02.07.2019

Data:

239 sesja na GDT przyniosła spadek ogólnego indeksu cenowego o 0,4% do poziomu 3302 USD. Spadły ceny aż sześciu produktów oferowanych na GDT. Największy spadek zanotowano na maślance w proszku, której cena spadła aż o 11,9 % do poziomu 2500 USD/MT. Duży spadek zanotowało masło o 4,8 % i jego cena osiągnęła poziom 4339 USD/MT. Kazeina również zanotowała spadek do poziomu 7221 USD/MT – jest to spadek o 3,9%. Cena sera cheddar spadła o 1,5% do poziomu 3756 USD/MT.  Cena AMF wyniosła 5433 USD/MT – spadek o 1,9 %, a cena laktozy wyniosła 866 USD/MT – spadek o 1,1 %. Cena pełnego mleka w proszku, które jak zawsze znalazło najwięcej nabywców utrzymała się na stałym poziomie 2969 USD/MT. Natomiast cena odtłuszczonego mleka w proszku wzrosła o 3,2% do poziomu 2430 USD/MT.

239 sesja zgromadziła 174 kupujących, spośród których 122 dokonało zakupów. Sesja miała 14 rund i trwała nieco ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 24 711 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 239 notowań na GDT było zarejestrowanych 509 kupujących z całego świata.

GDT EVENT 238/18.06.2019

Data:

238 sesja na GDT przyniosła spadek ogólnego indeksu cenowego o 3,8% do poziomu 3208 USD. Największy spadek zanotowano na maśle o 5,7 % do poziomu 4553 USD/MT. Cena  sera cheddar oraz pełnego mleku w proszku spadła o 4,3 % i wyniosła dla sera cheddar 3781 USD/MT, natomiast dla pełnego mleka w proszku 3006 USD/MT i ten produkt był najchętniej kupowany na GDT.  Odtłuszczone mleko w proszku osiągnęło cenę 2358 USD/MT – spadek o 3,5 %. Spadek zanotował też AMF o 3,3%. Jego cena osiągnęła poziom 5530 USD/MT. Ostatnim produktem notowanym na GDT, który miał spadek o 2,2 % była laktoza, jej cena wyniosła 875 USD/MT.  Wzrost były tylko na jednym produkcie: kazeinie o 2,3% do poziomu 7484 USD/MT. Maślanka w proszku ponownie nie była oferowana.

238 sesja pomimo zgromadziła 166 kupujących, spośród których 118 dokonało zakupów. Sesja miała 13 rund i trwała niecałe dwie godziny. Sprzedano łącznie 24 239 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 238 notowań na GDT było zarejestrowanych 527 kupujących z całego świata.

GDT EVENT 237/04.06.2019

Data:

237 sesja na GDT przyniosła spadek ogólnego indeksu cenowego o 3,4% do poziomu 3423 USD/MT . Największy spadek zanotował ser cheddar, którego cena spadła aż o 14% do poziomu 3950 USD/MT. Bardzo też została obniżona cena  masła o 10,3% do poziomu 4805 USD/MT . Maślanka w proszku osiągnęła cenę 2807 USD/MT –  był to spadek o 10,1%. Duży spadek zanotował też  AMF o 5,7%. Jego cena osiągnęła poziom 5752 USD/MT. Spadki dotyczyły również dwóch produktów o bardzo dużych wolumenach sprzedaży, odtłuszczonego mleka w proszku, oraz pełnego mleka w proszku. Odtłuszczone mleko w proszku spadło o 4,0% do poziomu 2436 USD/MT. Cena pełnego mleka w proszku spadła natomiast o 1,5% do poziomu 3138 USD/MT. Tylko dwa produkty odnotowały wzrost: kazeina- jej cena wzrosła o 4,2% do poziomu 7201 USD/MT oraz laktoza, której cena wzrosła o 0,4% do poziomu 897 USD/MT .  Standardowo już słodka serwatka w proszku nie znalazła nabywców.

237 sesja pomimo zgromadziła 148 kupujących, spośród których 107 dokonało zakupów. Sesja miała 13 rund i trwała prawie dwie godziny. Sprzedano łącznie 19 874 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 237 notowań na GDT było zarejestrowanych 526 kupujących z całego świata.

GDT EVENT 236/21.05.2019

Data:

Ostatnia 236 sesja na GDT zakończyła się ujemnym 1,2 % indeksem cenowym. Ceny trzech produktów nabiałowych zanotowały spadek, czterech wzrost, natomiast maślanka w proszku nie była oferowana, a słodka serwatka nie znalazła nabywców. Tendencją wzrostową charakteryzowały się: ser cheddar, kazeina, mleko odtłuszczone w proszku oraz laktoza.

Ser cheddar zanotował największy wzrost o 15,2 % i jego cena wyniosła 4851 USD/MT. Duży wzrost o 5,1% odnotowała kazeina, której cena wyniosła 6916 USD/MT. Natomiast cena laktozy wzrosła o 0,6 % do poziomu 893 USD/MT, podobnie odtłuszczone mleko w proszku, jego cena wzrosła o 0,5 % do poziomu 2529 USD/MT. Warto dodać, że odtłuszczone mleko w proszku, jak i również pełne mleko w proszku, jak zawsze cieszyły się największym zainteresowaniem wśród kupujących.

Najmniejszy spadek odnotowano na AMF o 1,4 % i jego cena wyniosła 6140 USD/MT, spadła również cena masła o 3,2 % i osiągnęła wartość 5297 USD/MT.  Ostatnim produktem nabiałowym, którego cena spadła o 2,1 % było pełne mleko w proszku, jego cena wyniosła 3180 USD/MT.

Nietrudno zauważyć, że spadkiem cen zostały objęte produkty wysokotłuszczowe.

236 sesja zgromadziła 149 kupujących, spośród których tylko 100 dokonało zakupów. Sesja miała 20 rund i trwała ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 15,510 ton produktów notowanych na GDT. Na GDT zarejestrowanych jest 524 kupujących.

GDT EVENT 235/07.05.2019

Data:

Obecna 235 sesja na GDT przyniosła wzrost cen, tym razem o 0,4%. Podczas sesji sprzedano 15,375 ton produktów. Największy wzrost cen o 3,1 % do poziomu 6610 USD/MT zanotowała kazeina. Również odtłuszczone mleko w proszku zanotowało wzrost o 2,8% do poziomu 2521 USD/MT. Ostatnim produktem, który zanotował wzrost o 1,4 % było AMF, jego cena wyniosła  6217 USD/MT. Cena masła pozostała bez zmian, czyli 5486  USD/MT. Natomiast Słodka serwatka w proszku ponownie nie znalazła nabywców.

Pełne mleko w proszku odnotowało spadek o 0,5% do poziomu 3249USD/MT i tak jak poprzednio ten produkt znalazł najwięcej nabywców. Następnym produktem, którego cena odnotowała bardzo duży spadek o 10,3% jest maślanka w proszku, jej cena wyniosła 3242 USD/MT. Cena laktozy także spadła o 2,7% i została sprzedana na sesji w cenie 887 USD/MT. Laktoza podobnie jak maślanka w proszku cieszyły się najmniejszym powodzeniem wśród kupujących. Ostatnim już produktem, którego cena spadła o 2,4% i wyniosła 4217 USD/MT był ser cheddar.

235 sesja zgromadziła tylko 179 kupujących, spośród których tylko 105 dokonało zakupów. Sesja miała 14 rund i trwała nieco ponad dwie godziny.

GDT EVENT 234/16.04.2019

Data:

234 sesja na GDT to dziesiąte z rzędu zwyżkowe notowania. Od 4 grudnia 2018 roku ceny cały czas rosną. Najwięcej w tym czasie, bo o ponad 20% zdrożało Odtłuszczone Mleko w proszku. Jego cena osiągnęła wartość 2462 USD/MT jest to wyższa cena niż mleko odtłuszczone oferowane w UE. Znaczny wzrost nastąpił na produktach wysokotłuszczowych. Cena Masła wzrosła o 3,5% i osiągnęła wartość 5544 USD/MT i jest ona znacznie wyższa niż w krajach unijnych. Jeszcze większy wzrost zanotowało AMF o 4,2% do poziomu 6126 USD/MT. Wzrosła również cena sera Cheddar o 1,4% do poziomu 4319 USD/MT. Największy spadek o 3,4% zanotowano na Laktozie. Jej cena ukształtowała się na poziomie 912 USD/MT. Spadła również cena Kazeiny o 2,4% do poziomu 6460 USD/MT. O 0,7% spadła cena Pełnego Mleka w Proszku i jego wartość uzyskała średnią cenę na poziomie 3269 USD/MT. Pozostałe produkty znalazły nabywców w cenach oferowanych przez sprzedających lub jak w przypadku maślanki w proszku żaden sprzedający nie wystawił do sprzedaży tego produktu  

Podczas tej sesji 94 kupujących dokonało zakupów z pośród 155 biorących udział. Na GDT zarejestrowanych jest 527 kupujących. Sprzedano ponad 16 tys ton produktów notowanych na GDT.

Adres

Polish Dairy sp. z o.o.
ul. Belwederska 9a
00-761 Warszawa, Polska

Dane rejestrowe

NIP: 5223054886
REGON: 363776506
KRS: 0000603574

Kontakt

Tel.:
(+48) 730 731 563
Napisz