Aktualności

GDT EVENT 234/16.04.2019

Data:

234 sesja na GDT to dziesiąte z rzędu zwyżkowe notowania. Od 4 grudnia 2018 roku ceny cały czas rosną. Najwięcej w tym czasie, bo o ponad 20% zdrożało Odtłuszczone Mleko w proszku. Jego cena osiągnęła wartość 2462 USD/MT jest to wyższa cena niż mleko odtłuszczone oferowane w UE. Znaczny wzrost nastąpił na produktach wysokotłuszczowych. Cena Masła wzrosła o 3,5% i osiągnęła wartość 5544 USD/MT i jest ona znacznie wyższa niż w krajach unijnych. Jeszcze większy wzrost zanotowało AMF o 4,2% do poziomu 6126 USD/MT. Wzrosła również cena sera Cheddar o 1,4% do poziomu 4319 USD/MT. Największy spadek o 3,4% zanotowano na Laktozie. Jej cena ukształtowała się na poziomie 912 USD/MT. Spadła również cena Kazeiny o 2,4% do poziomu 6460 USD/MT. O 0,7% spadła cena Pełnego Mleka w Proszku i jego wartość uzyskała średnią cenę na poziomie 3269 USD/MT. Pozostałe produkty znalazły nabywców w cenach oferowanych przez sprzedających lub jak w przypadku maślanki w proszku żaden sprzedający nie wystawił do sprzedaży tego produktu  

Podczas tej sesji 94 kupujących dokonało zakupów z pośród 155 biorących udział. Na GDT zarejestrowanych jest 527 kupujących. Sprzedano ponad 16 tys ton produktów notowanych na GDT.

GDT EVENT 233/02.04.2019

Data:

233 sesja na GDT przyniosła wzrost cen, a zarazem indeksu o 0,8%. Największy rekordowy wzrost  o 7,5% zanotowano na kazeinie, której cena wyniosła 6703 USD/MT. Duży wzrost, bo aż o 5,8% zanotowano na maśle, jego cena wyniosła 5374 USD/MT. O 5,0% wzrosła cena maślanki w proszku do poziomu 3548 USD/MT. AMF również zanotował wzrost o 3,7% do poziomu 5867 USD/MT. Cena sera cheddar poszła do góry o 3,2% i osiągnęła wartość 4248 USD/MT. Natomiast cena mleka odtłuszczonego w proszku wzrosła o 1,8% do poziomu 2468 USD/MT. Spadły ceny dwóch produktów: laktozy o 5,3 % do poziomu 948 USD/MT i pełnego mleka w proszku o 1,3 % do poziomu 3287  USD/MT, którego podczas 233 sesji GDT sprzedano najwięcej. Serwatka w proszku od jakiegoś czasu nie cieszy się zainteresowaniem wśród kupujących.

233 sesja zgromadziła 166 kupujących, a 109 dokonało zakupów. Sesja miała 15 rund i trwała ponad 2h. Sprzedano łącznie 17 854 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 233 notowań było zarejestrowanych 521 kupujących z całego świata.

GDT EVENT 232/19.03.2019

Data:

232 sesja na GDT przyniosła wzrost cen i indeksu o 1,9 %. Największy wzrost o 9,7 % zanotowano na  kazeinie, której cena wyniosła 6190 USD/MT. Podobnie do kazeiny wzrosła cena masła o 9,3 % i osiągnęła wartość 5089 USD/MT. Najmniejszy wzrost indeksu dotyczył sera cheddar o 3,9 %, jego cena wyniosła 4036 USD/MT. Podobnie wzrosła cena pełnego mleka w proszku o 4 % i osiągnęła poziom 3317 USD/MT- pełne mleko w proszku było najchętniej kupowanym produktem na GDT.  Podczas 232 sesji serwatka ponownie nie znalazła nabywców, a maślanka w proszku nie była oferowana. Cena na laktozę wyniosła 1000 USD/MT, przy spadku indeksu o 1 %. Cena odtłuszczonego Mleka w Proszku spadła o 2,4 % i wyniosła 2405 USD/MT i był to drugi najchętniej kupowany produkt na GDT.  AMF uzyskało spadek indeksu o 3,1 % do poziomu 5662 USD/MT.

232 sesja zgromadziła 174 kupujących, a 112 dokonało zakupów. Sesja miała 14 rund i trwała prawie 2h. Sprzedano łącznie 21 713 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 232 notowań na GDT było zarejestrowanych 518 kupujących z całego świata.

GDT EVENT 231/05.03.2019

Data:

231 sesja na GDT przyniosła wzrost ogólnego indeksu cenowego o 3,3 % do poziomu 3309 USD. Największy wzrost zanotowano na maślance w proszku, której cena wzrosła aż o 11 % do poziomu 3480 USD/MT. Wzrost indeksu cenowego o 6 % zanotowały dwa produkty: ser cheddar, którego cena wzrosła do poziomu 3888 USD/MT, oraz pełne mleko w proszku, jego cena wzrosła do 3186 USD/MT. Masło osiągnęło cenę 4657 USD/MT – wzrost o 3,7 %. Podobny wzrost zanotował też produkt pokrewny – AMF o 3,9 %. Jego cena osiągnęła poziom 5837 USD/MT. Ostatnim już produktem, który podczas tej sesji zanotował wzrost, aczkolwiek niewielki, bo tylko o 0,6 % była laktoza, jej cena wyniosła 1009 USD/MT. Pozostałe produkty nabiałowe odnotowały spadek. Odtłuszczone mleko w proszku spadło o 4,3 % do poziomu 2462 USD/MT. Cena kazeiny spadła o 0,1 % i osiągnęła wartość 5649 USD/MT. Słodka serwatka w proszku nie znalazła nabywców zarówno podczas 231, jak i podczas poprzednich sesji.

231 sesja zgromadziła 176 kupujących, spośród których tylko 109 dokonało zakupów. Sesja miała      14 rund i trwała ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 23 930 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 231 notowań na GDT było zarejestrowanych 516 kupujących z całego świata.

GDT EVENT 230/19.02.2019

Data:

Dzisiejsza 230 sesja na GDT przyniosła wzrost cen, co w konsekwencji skutkowało wzrostem indeksu o 0,9%. Podczas sesji sprzedano 25 324 ton produktów. Wszystkie produkty nabiałowe, z wyjątkiem laktozy zanotowały wzrost cen.

Cena laktozy spadła o 2,9 % i została sprzedana w cenie 998 USD/MT.

Natomiast słodka serwatka w proszku kolejny raz nie znalazła nabywców, a maślanka w proszku nie była oferowana podczas tej sesji.

Najwięcej zdrożał ser cheddar, czyli  o 2,9 % do poziomu 3667 USD/MT.
Odtłuszczone mleko w proszku również odnotowało spory wzrost o 2,8% do poziomu 2 580 USD/MT. Cena kazeiny zwiększyła się o 2,7% i wyniosła 5740  USD/MT. Najwięcej sprzedano pełnego mleka w proszku, jego cena wzrosła o 0,3% do poziomu 3 022 USD/MT. AMF również zanotował wzrost, o 0,7 %, i jego cena wyniosła 5 620 USD/MT, był to trzeci najchętniej kupowany produkt podczas tej sesji. Po raz kolejny wzrosła również cena masła o 1,2 % i osiągnęła wartość 4 495 USD/MT

230 sesja zgromadziła tylko 169 kupujących, spośród których 120 dokonało zakupów. Sesja miała 14 rund i trwała niecałe dwie godziny.

GDT EVENT 229/06.02.2019

Data:

Obecna 229 sesja na GDT przyniosła ponownie wzrost cen, tym razem o 6,7%. Podczas sesji sprzedano 23,36 ton produktów, to o ponad 4 tony mniej niż podczas poprzedniej sesji. Prawie wszystkie produkty nabiałowe zanotowały wzrost cen, jednakże maślanka w proszku odnotowała spadek o 3,1% do poziomu 3158 USD/MT i mimo to, cieszyła się najmniejszą popularnością wśród kupujących. Natomiast Słodka serwatka w proszku nie znalazła nabywców.

Najwięcej zdrożała kazeina, czyli  o 10,9 % do poziomu 5596 USD/MT.
Pełne mleko w proszku również odnotowało spory wzrost o 8,4% do poziomu 3027 USD/MT i tak jak poprzednio ten produkt znalazł najwięcej nabywców. Cena masła zwiększyła się o 4,2% i wyniosła ona 4445  USD/MT. Następnym produktem, którego cena odnotowała wzrost to ser cheddar, czyli o 1,4% do poziomu 3565 USD/MT. Cena laktozy także wzrosła, o 1,3 % i została sprzedana na sesji w cenie 1035 USD/MT.

AMF również zanotował spory wzrost, o 5,8 %, i jego cena wyniosła 5579 USD/MT. Odtłuszczone mleko w proszku, którego cena podczas poprzedniej sesji najbardziej wzrosła, teraz odnotowała ponownie wysoki wzrost o 3,9 % i wyniosła 2534 USD/MT.

229 sesja zgromadziła 177 kupujących, spośród których tylko 106 dokonało zakupów. Sesja miała 15 rund i trwała nieco ponad dwie godziny.

 

GDT EVENT 228/15.01.2019

Data:

228 sesja na GDT kolejny raz w tym roku zanotowała wzrost cen. Indeks wzrósł w stosunku do poprzedniej sesji o 1,4% i osiągnął poziom 4,2 %. Największy wzrost zanotowano na Odtłuszczonym Mleku w Proszku o 10,3% cena średnia wyniosła 2405 USD/MT. Wszystko wskazuje na to, że cena Odtłuszczonego Mleka w Proszku pójdzie jeszcze do góry.

Jedyny spadek zanotowała Kazeina o 1,4 % do poziomu 5047 USD/MT.

Bardzo wzrosła również cena Laktozy o 7,9 % do poziomu 1032 USD/MT. Dodatkowo na zakup Laktozy było bardzo mało chętnych. Nikt nie oferował Maślanki w Proszku, a Słodka Serwatka nie znalazła chętnych do zakupu.

Wzrost cen zanotowano także na AMF o 3,2 % do poziomu 5294 USD/MT oraz na Pełnym Mleku w Proszku o 3 % do poziomu 2777 USD/MT i to właśnie Pełne Mleko w Proszku było najchętniej kupowanym produktem podczas tej sesji.

Do góry poszła również cena  Sera Cheddar o 4,2% do poziomu 3504 USD/MT. Natomiast cena Masła  wzrosła o 4,6 % i wyniosła 4262 USD/MT.

228 sesja zgromadziła 191 kupujących, spośród których 123 dokonało zakupów. Sesja miała 13 rund i trwała niecałe dwie godziny. Sprzedano łącznie 27 909 ton produktów notowanych na GDT.

GDT EVENT 227/02.01.2019

Data:

227 sesja na GDT przyniosła wzrost cen i indeksu  o 2,8 %. Największy wzrost  o 9,3 % zanotowano na  Maślance w proszku, której cena wyniosła 3252 USD/MT. Najmniejszy wzrost indeksu o 1,2 %  dotyczył Pełnego Mleka w Proszku, jego cena wyniosła 2705 USD/MT- jest to produkt, którego sprzedaje się na GDT najwięcej. Podczas 227 sesji cena na laktozę wyniosła 948 USD/MT, przy wzroście indeksu o 1,6 %. Duży wzrost cen był również na Odtłuszczonym Mleku w Proszku o 7,9 %, a jego cena wyniosła 2201 USD/MT i był to drugi najchętniej kupowany produkt na GDT. Zarówno masło jak i AMF uzyskało wzrost indeksu o 3,9 %, przy czym cena masła wyniosła: 4076 USD/MT, a cena AMF 5137 USD/MT. Kazeina również odnotowała wzrost o 1,3 % i jej cena wyniosła 5123 USD/MT. Na tej sesji serwatka nie znalazła nabywców.

227 sesja zgromadziła 167 kupujących, a 115 dokonało zakupów. Sesja miała 15 rund i trwała nieco ponad 2h. Sprzedano łącznie aż 28 651 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 227 notowań na GDT było zarejestrowanych 515 kupujących z całego świata.

GDT EVENT 226/18.12.2018

Data:

Ostatnia, 226 sesja na GDT przyniosła ponownie wzrost indeksu cenowego o 1,7 %. Tylko jeden produkt: kazeina odnotował spadek o 2,1 % do poziomu 5056 USD/MT. Maślanka w proszku podczas tej sesji nie była oferowana, natomiast serwatka w proszku nie znalazła zainteresowania wśród kupujących.

Największy wzrost zanotowano na maśle o 4,9 % do poziomu 3928 USD/MT. Na drugim miejscu wzrosła cena AMF o 4,0 % do poziomu 4936 USD/MT. Produktem, który sprzedano w największych ilościach było pełne mleko w proszku, jego cena wzrosła o 0,3%, i wyniosła 2674 USD/MT. Warto również dodać, że odtłuszczone mleko w proszku, którego cena wzrosła o 3,4% do poziomu 2042 USD/MT cieszyło się również ogromnym zainteresowaniem wśród kupujących.

Niewielkim zainteresowaniem cieszyła się ponownie laktoza, jej cena wzrosła o 1 % do poziomu 935 USD/MT. Cena sera Cheddar zanotowała wzrost o 2,2 % do poziomu 3263 USD/MT.

226 sesja zgromadziła 184 kupujących, spośród których 143 dokonało zakupów. Sesja miała 13 rund i trwała nieco ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 36 181 ton produktów.

GDT EVENT 225/04.12.2018

Data:

 

Ostatnia, 225 sesja na GDT przyniosła w końcu wzrost indeksu cenowego o 2,2 %. Podczas notowań ceny aż siedmiu produktów nabiałowych zanotowały wzrost, tendencją spadkową natomiast charakteryzował się ser cheddar.

Warto zaznaczyć, że podczas tej sesji zanotowano rekordowy wzrost maślanki w proszku aż o 16.9 % i jej cena wyniosła 2973 USD/MT. O 3,9 % wzrosła cena AMF, to był drugi największy wzrost do poziomu 4755 USD/MT.

Największy wolumen został wygenerowany na pełnym mleku w proszku, przy zmianie ceny (+2,5%) do poziomu 2667 USD/MT. Drugim produktem, który sprzedano w największych ilościach było odłuszczone mleko w proszku którego cena wzrosła o 0,3%, i wyniosła 1970 USD/MT. Cena kazeiny wzrosła o 2,0 % do poziomu 5167 USD/MT. Niewielki wzrost jak i również niewielkim zainteresowaniem cieszyła się laktoza, jej cena wzrosła zaledwie o 0,5 % do poziomu 918 USD/MT  Masło zostało sprzedane podczas sesji również po wyższej cenie o 2,7%, czyli 3745 USD/MT. Natomiast cena sera Cheddar zanotowała jedyny spadek spośród wszystkich wystawionych produktów, o 2,2 % i sprzedano go za 3184 USD/MT.

225 sesja zgromadziła 178 kupujących, spośród których 139 dokonało zakupów. Sesja miała 18 rund i trwała nieco ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 36 450 ton produktów.

Adres

Polish Dairy sp. z o.o.
ul. Belwederska 9a
00-761 Warszawa, Polska

Dane rejestrowe

NIP: 5223054886
REGON: 363776506
KRS: 0000603574

Kontakt

Tel.:
(+48) 730 731 563
Napisz