Aktualności

GDT EVENT 216/17.07.2018

Data:

216 sesja na GDT przyniosła spadek ogólnego indeksu cenowego o 1,7% do poziomu 3,222 USD. Największy spadek zanotowano na kazeinie, której cena spadła aż o 9,5% do poziomu 4602 USD/MT. Bardzo też została obniżona cena produktów wysokotłuszczowych. Masło osiągnęło cenę 4953 USD/MT – spadek o 8,1%. Cena ta jest i tak dużo niższa niż ceny za jakie można sprzedać masło w UE. Duży spadek zanotował też produkt pokrewny – AMF o 5,2%. Jego cena osiągnęła poziom 5629 USD/MT. Ser cheddar również zanotował spadek do poziomu 3596 USD/MT – spadek o 3,3%. Cena tego produktu również jest niższa niż cena cheddara produkowanego w UE. Wzrosty były na dwóch produktach, ale tych o bardzo dużych wolumenach sprzedaży na obydwu mlekach w proszku. Odtłuszczone mleko w proszku wzrosło o 0,8% do poziomu 1959 USD/MT. Jest to cena średnia oferowana przez wszystkie firmy sprzedające na GDT. Tutaj to firmy europejskie oferują ceny znacznie niższe niż mleczarnie z innych kontynentów od 1725 do 1790 USD/MT. Ten odbiegający od średniej poziom cen spowodowany jest nadal dużymi zapasami mleka odtłuszczonego w proszku w UE. Cena pełnego mleka w proszku wzrosła o 1,5% do poziomu 2973 USD/MT. Laktoza sprzedała się w cenie oferowanej przez sprzedającego, a maślanka w proszku w średniej cenie 2225 USD/MT.
216 sesja pomimo okresu urlopowego zgromadziła 168 kupujących, spośród których 126 dokonało zakupów. Sesja miała 15 rund i trwała ponad dwie godziny. Sprzedano łącznie 25 454 ton produktów notowanych na GDT. W dniu 216 notowań na GDT było zarejestrowanych 524 kupujących z całego świata.

W tygodniu 21 ceny większości produktów mleczarskich charakteryzowały się tendencją wzrostową, tylko cena mleka pełnego w proszku zachowała się na tym samym poziomie, spadła natomiast cena mleka przerzutowego pełnego. Cena masła w blokach rośnie ponad miesiąc i produkt ten  można obecnie kupić po 25,40 zł/kg. Ceny serów również wzrosły i ser gouda można nabyć po 11,90 zł/kg.

Z produktów płynnych cena śmietany przerzutowej, po fluktuacji w zeszłym tygodniu, poszła w górę  i obecnie wynosi 0,301 zł za jednostkę tłuszczu. Cena odtłuszczonego mleka w proszku również zanotowała wzrost i można go nabyć po 6,20 zł/kg. Cena serwatki w proszku rośnie od trzech tygodni i aktualnie wynosi 2,80 zł/kg. Mleko pełne w proszku można nabyć w tej samej cenie, jak w zeszłym tygodniu po 12,00 zł/kg

Cena mleka przerzutowego pełnego, po mocnej tendencji wzrostowej trwającej od początku miesiąca, aktualnie zanotowała spadek  i ten produkt można kupić po 0,278 zł za jednostkę kalkulacyjną. Cena mleka przerzutowego odtłuszczonego zachowała tendencję wzrostową i wynosi obecnie 0,35 zł za litr.

Międzynarodowe Targi SIAL China w Szanghaju są czwartą największa imprezą wystawienniczą na świecie, dedykowaną sektorowi spożywczemu, do której w tym roku dołączyła firma Polish Dairy.
Targi SIAL okazały się właściwym miejscem do rozwijania relacji biznesowych z chińskimi kupcami oraz okazją do promocji Polski jako znaczącego europejskiego producenta nabiału.
Stoisko wystawiennicze odwiedzili m.in. unijny Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Phil Hogan, Jacek Bogucki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piotr Nowotniak – Konsul Generalny RP, Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii.
SIAL China w Szanghaju odbyły się w dniach 16 – 18 maja br.

W tygodniu 20 ceny większości produktów mleczarskich charakteryzowały się tendencją wzrostową, tylko cena mleka pełnego w proszku zachowała się na tym samym poziomie a śmietany przerzutowej odznaczała się fluktuacją. Cena masła w blokach rośnie od miesiąca i produkt ten  można obecnie kupić po 25,10 zł/kg. Ceny serów również wzrosły i ser gouda można nabyć po 11,40 zł/kg.

Z produktów płynnych cena śmietany przerzutowej, w pierwszej połowie tygodnia poszła w górę, aby następnie spaść i obecnie wynosi 0,295 za jednostkę tłuszczu. Natomiast cena odtłuszczonego mleka w proszku zanotowała wzrost i można go nabyć po 6,00 zł/kg. Cena serwatki w proszku rośnie od dwóch tygodni i aktualnie wynosi 2,70 zł/kg. Cena mleka pełnego w proszku nie zmieniła się i można go nabyć po 12 zł/kg.

Ceny mleka przerzutowego w dalszym ciągu zachowują mocną tendencję wzrostową, zwłaszcza cena mleka przerzutowego pełnego i ten produkt można kupić po 0,280 zł za jednostkę kalkulacyjną. Cena mleka przerzutowego odtłuszczonego również wzrosła i wynosi obecnie 0,34 zł za litr.

Minęło pół roku odkąd Polish Dairy dołączyło do oferentów na Global Dairy Trade. Podczas kolejnych sesji nasza firma sprzedawała poprzez GDT Events odtłuszczone mleko w proszku oraz laktozę. Podczas sesji 15 maja po raz pierwszy zaoferowaliśmy na aukcji serwatkę
w proszku, która została w całości sprzedana podczas aukcji.

GDT EVENT 212/15.05.2018

Data:

Ostatnia, 212 sesja na GDT przyniosła wzrost indeksu cenowego o 1,9 %. Podczas notowań sprzedano ponad 18 tysięcy ton produktów. Ceny pięciu produktów nabiałowych zanotowały wzrost, tendencją spadkową natomiast charakteryzowała się laktoza oraz kazeina.

Warto zaznaczyć, że podczas ostatniej sesji Polish Dairy wprowadziła na GDT Serwatkę w Proszku notując pierwsze transakcje.

 Największy wolumen został wygenerowany na WMP, przy niewielkiej zmianie średniej ceny (+0,2%) do poziomu 3226 USD/MT. Drugim produktem, który sprzedano w największych ilościach było SMP którego cena wzrosła o 3%, i wyniosła 2047 USD/MT. Cena AMF podczas ostatniej sesji poszła mocno w górę o 5,8% do poziomu 6354 USD/MT. Masło zostało sprzedane podczas sesji również po wyższej cenie o 2,4%, czyli 5787 USD/MT. Ser Cheddar podrożał o 4,4% i jego cena wyniosła 4205 USD/MT. Natomiast cena Kazeiny ponownie zanotowała najwyższy spadek spośród wszystkich wystawionych produktów, bo aż o 6,1 % i sprzedano ją w cenie 4876 USD/MT. Spadek zanotowała również cena Laktozy, o 3,5 % i wyniosła 687 USD/MT. Maślanka w proszku nie była oferowana.

 212 sesja zgromadziła 164 kupujących, spośród których 111 dokonało zakupów. Sesja miała 14 rund i trwała dwie godziny. Sprzedano łącznie 18 161 ton produktów.

W tygodniu 19 ceny wszystkich produktów mleczarskich charakteryzowały się tendencją wzrostową. Cena masła w blokach rośnie od trzech tygodni i produkt ten  można obecnie kupić po 24,20 zł/kg. Ceny serów również wzrosły i ser gouda można nabyć po 11,30 zł/kg.

Z produktów płynnych cena śmietany przerzutowej, od trzech tygodni idzie w górę i aktualnie wynosi 0,283 za jednostkę tłuszczu. Cena odtłuszczonego mleka w proszku również odnotowała tendencję wzrostową i można nabyć po 5,90 zł/kg. Cena serwatki w proszku, po zeszłotygodniowej stabilizacji, wzrosła do poziomu 2,60 zł/kg. Cena mleka pełnego w proszku wynosi po wzroście 12 zł/kg.

Ceny mleka przerzutowego od dwóch tygodni zachowują mocną tendencję wzrostową, zwłaszcza cena mleka przerzutowego pełnego i ten produkt można kupić po 0,267 zł za jednostkę kalkulacyjną. Cena mleka przerzutowego odtłuszczonego również wzrosła i wynosi obecnie 0,32 zł za litr.

Od 15 maja 2018 roku Polish Dairy wprowadza na GDT kolejny produkt: serwatkę w proszku. Począwszy od 21 listopada 2017 roku polskie produkty mleczarskie są oferowane na GDT przez Polish Dairy. Obecnie przez naszą firmę realizowany jest obrót dwoma wystandaryzowanymi produktami: odtłuszczonym mlekiem w proszku oraz laktozą. Firma Polish Dairy rozszerza tę listę o nowy produkt – serwatkę w proszku.

Polish Dairy jest pierwszym polskim integratorem hurtowego obrotu nabiałem. Oferuje bogaty dostęp do szerokiej gamy polskich produktów nabiałowych w tym wysokiej jakości proszków mlecznych i serwatkowych, serów i tłuszczy mlecznych. Dostarcza produkty, których skład, opakowanie i miejsce produkcji w najlepszym stopniu zaspokaja oczekiwania nabywców.

Rozszerzenie oferty Polish Dairy na światowym rynku jest dowodem na rosnącą siłę narodowego sektora polskiej gospodarki jakim jest produkcja  i sprzedaż nabiału. Oferujemy na GDT wysokiej jakości produkty polskich producentów.

W tygodniu 18 ceny większości produktów mleczarskich charakteryzowały się tendencją wzrostową, tylko cena serwatki w proszku pozostała na tym samym poziomie. Cena masła w blokach zachowała w dalszym ciągu tendencję rosnącą i produkt ten  można obecnie kupić po 23,30 zł/kg. Ceny serów, po zeszło tygodniowej stabilizacji, również wzrosły i ser gouda można nabyć obecnie po 11,30 zł/kg.

Z produktów płynnych cena śmietany przerzutowej, od dwóch tygodni idzie w górę i aktualnie produkt ten można nabyć po 0,275 za jednostkę tłuszczu. Cena odtłuszczonego mleka w proszku również odnotowała tendencję wzrostową i obecnie wynosi 5,60 zł/kg. Tylko cena serwatki w proszku nie uległa zmianie, aktualnie wynosi 2,50 zł/kg. Natomiast cena mleka pełnego w proszku po stabilnej tendencji, wzrosła do poziomu 11,10 zł/kg.

Utrzymują się dalej niskie ceny mleka przerzutowego ze względu na dużą podaż jednak czasie ostatnich notowań zachowały mocną tendencję wzrostową, zwłaszcza cena mleka przerzutowego pełnego i ten produkt można kupić po 0,245 zł za jednostkę kalkulacyjną. Cena mleka przerzutowego odtłuszczonego również wzrosła i wynosi obecnie 0,30 zł za litr.

GDT EVENT 211/01.05.2018

Data:

Ostatnia 211 sesja na GDT zakończyła się ujemnym indeksem cenowym 1,1 %. Podczas sesji sprzedano ponad 19 tysięcy ton produktów. Ceny czterech produktów nabiałowych zanotowały wzrost, tendencją spadkową charakteryzowały się AMF, kazeina oraz mleko pełne w proszku, natomiast cena masła pozostała bez zmian.

Największy wolumen został ponownie wygenerowany na pełnym mleku w proszku, jednak jego cena spadła  o 1,5% do poziomu 3231 USD/MT. Drugim produktem, który sprzedano w największych ilościach było odtłuszczone mleko w proszku którego cena wzrosła o 3,6%, tak samo jak na poprzedniej sesji i wyniosła 1999 USD/MT. Cena AMF podczas ostatniej sesji poszła w dół o 1,9% do poziomu 6032 USD/MT. Natomiast masło zostało sprzedane podczas sesji w tej samej cenie co dwa tygodnie wcześniej, czyli 5647 USD/MT.

Ser cheddar podrożał o 3,1% i jego cena wyniosła 4024 USD/MT. Natomiast cena kazeiny zanotowała najwyższy spadek spośród wszystkich produktów wystawionych podczas 211 sesji, bo aż o 10,5 % i sprzedano ją w cenie 5177 USD/MT. Niewielki wzrost zanotowała cena laktozy, bo tylko o 0,6 % i wyniosła 616 USD/MT. Ostatnim produktem, którego cena nieznacznie wzrosła była maślanka w proszku, o,5% do poziomu 1990 USD/MT.

211 sesja zgromadziła 150 kupujących, spośród których 97 dokonało zakupów. Sesja miała 14 rund i trwała dwie godziny. Sprzedano łącznie 19 508 ton produktów notowanych na GDT

Adres

Polish Dairy sp. z o.o.
ul. Belwederska 9a
00-761 Warszawa, Polska

Dane rejestrowe

NIP: 5223054886
REGON: 363776506
KRS: 0000603574

Kontakt

Tel.:
(+48) 730 731 563
Napisz