Archiwum: Październik 2017

Co roku tydzień przed 1listopada przynosił wzrosty cen tym razem 43 tydzień to tydzień wzrostów tylko tłuszczów. Wzrosła cena śmietany przerzutowej do poziomu 0,245 zł/jednostkę tłuszczu, a masła do 20,50 zł/kg. Stabilna jest cena serwatki, której cena jest i tak już niska 2,50 zł/kg, więc nie należy spodziewać się dalszych spadków. Na niezmienionym poziomie w tygodniu 43 było odtłuszczone mleko przerzutowe. Tydzień 44 powinien przynieść spadki cen tego produktu, ponieważ cena mleka odtłuszczonego w proszku jest już tak niska, że nie kalkuluje się go produkować z mleka skupionego jak również zakupionego. Dużą obniżkę cen zanotowało pełne mleko w proszku, które można było kupić po 12 zł/kg. Jest to wynikiem spadku ceny mleka przerzutowego pełnego, które można było kupić już w cenie średniej GUS na mleko ze skupu. Średnia cena brutto mleka w skupie w miesiącu wrześniu wynosiła 1,535 zł/litr. Jest to cena najwyższa w ciągu ostatnich 10 lat. Rekordowy też jest skup mleka jest on wyższy w Polsce o 4,4% w stosunku do dziewięciu miesięcy roku 2016.
Wysokie ceny tłuszczów nie są następstwem zwiększonej konsumpcji w Polsce. Spożycie śmietany zmniejszyło się w ciągu 2017 roku o 1,5% w stosunku do analogicznego okresu roku 2016, natomiast sprzedaż masła na rynek zmniejszyła się w stosunku do 2016 roku o 2,7%. Wzrosła natomiast sprzedaż serów żółtych o 9% w stosunku do analogicznego okresu roku 2016. Zwiększyło się spożycie mleka spożywczego (ceny tego produktu na półkach wzrosły symbolicznie) o 4%, a sprzedaż jogurtów spadła o 5,4%. Niskie ceny mleka odtłuszczonego w proszku mają przełożenie na podaż tego produktu. W 2017 roku na rynek dostarczono mniej o 56% tego produktu niż w 2016 roku, a zapasy tego produktu u producentów zmniejszyły się o 21%.

42 tydzień przyniósł kolejne spadki cen tłuszczu i produktów wysokotłuszczowych. Masło można było już kupić po  20,60 zł/kg. Spadki cen masła są następstwem spadku cen śmietany przerzutowej, której ceny spadły do poziomu 0,242 zł/jednostkę tłuszczu. Obniżeniu uległy ceny wszystkich produktów z wyjątkiem mleka przerzutowego odtłuszczonego i pełnego. Co roku w okresie przed pierwszym listopada wzrastają ceny mlek przerzutowych i tak jest i tym razem. Mleko to jest kupowane pod produkcję galanterii, której sprzedaż bardzo wzrasta w tym okresie. Ceny mlek w proszku nadal są na niskim poziomie ze względu na duże zapasy interwencyjne w Europie. Ceny sera kolejny tydzień mają tendencję spadkową. Sery  można było już kupić po 13,30 zł/kg. Nadal bardzo obniżają się ceny serwatki, której poziom cenowy w tygodniu 42 to 2,50 zł/kg. Jest to spowodowane dużą podażą serwatki w wyniku dużej produkcji sera i obniżonemu zapotrzebowaniu ze strony Chin, które dokonały dużych zakupów tego produktu w II kwartale 2017 roku. Bardzo wzrosły ceny mleka w skupie we wrześniu 2017 roku o ponad 3,8% tj o ponad 5 groszy za litr mleka skupionego od rolników do poziomu prawie 1,45 zł netto za litr mleka. Cena ta będzie miała na pewno przełożenie na ilość skupionego mleka, ponieważ jest ona już atrakcyjna dla producentów.

GDT EVENT 198/17.10.2017

Data:

198 sesja na GDT przyniosła kolejny spadek wartości indeksu o 1%. Dużą wagę na poziom spadków lub wzrostów tego indeksu ma zmiana poziomu ceny Mleka Pełnego w Proszku, ponieważ na produkcie jest największy obrót. Podczas tej sesji Pełne Mleko w Proszku obniżyło swoją wartość o 0,5% do poziomu 3014 $/MT. Największy spadek wartości ceny odnotowano na kazeinie, której cena spadła o 8,6% do poziomu 5612 $/MT. Bardzo dużo obniżyły się ceny Odtłuszczonego Mleka w Proszku do rekordowo niskiego poziomu 1797 $/TM. Jest to najniższy poziom cenowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Z notowań na kolejne miesiące nie widać, żeby ta sytuacja uległa poprawie, wręcz odwrotnie notowania na początek 2018 roku są jeszcze niższe niż obecnie. Sytuacja ta związana jest z bardzo dużą podażą Odtłuszczonego Mleka w Proszku i dużymi zapasami tego produktu. Po raz kolejny obniżeniu uległy ceny Masła o 2,5% do poziomu 5736 $/MT, wzrosły natomiast ceny AMF o 5,2% do poziomu 6841 $/MT. Już drugi raz z rzędu nie opublikowano cen laktozy. Oznacza to, że była większa ilość wystawiona do sprzedaży niż zapotrzebowanie kupujących i została sprzedana  w cenach wyjściowych sprzedającego, ale w ilości mniejszej niż była oferowana. Na tej sesji nie oferowano maślanki w proszku, ceny cheddara nieznacznie spadły do poziomu 4107 $/MT.
W sesji dzisiejszej brało udział 165 kupujących spośród 544 zarejestrowanych na GDT, a 137 dokonało zakupów 35 669 ton produktów. Nie sprzedano 2571 ton maksymalnego wolumenu wystawionych produktów.

41 tydzień to ponad 10% spadki cen tłuszczu i produktów wysokotłuszczowych. Ceny masła spadły z 24,70 zł/kg do poziomu 21,50 zł/kg i tydzień 42 będzie kolejnym tygodniem spadków. Spadki cen masła są następstwem spadku cen śmietany przerzutowej, której ceny spadły z poziomu 0,295 zł/ do poziomu 0,255 zł/jednostkę tłuszczu. Obniżeniu uległy ceny prawie wszystkich produktów z wyjątkiem przerzutowego mleka odtłuszczonego, którego cena i tak jest już bardzo niska i wynosi 46 groszy za 1 litr. Jest to spowodowane bardzo dużymi zapasami mleka odtłuszczonego w proszku w magazynach unijnych. Odmienna była sytuacja z pełnym mlekiem przerzutowym, którego cena uległa obniżeniu do poziomu 0,292 zł/jednostkę kalkulacyjną, ale cena litra mleka pełnego przerzutowego jest nadal wyższa niż średnia cena litra mleka w skupie. Stosunkowo duże jest zapotrzebowanie na mleko pełne w proszku, ale poziom cen 13 zł/kg ma wpływ na to, że nie ma dużo ofert sprzedaży. Miniony tydzień po długim okresie stagnacji cen goudy przyniósł spadki cen tego produktu. Ser gouda można było kupić po 3140 euro/tonę. Ceny oferowane przez mleczarnie zachodnie były o około 4% niższe. Należy spodziewać się dalszych obniżek cen, ponieważ wzrost konsumpcji nie pokrywa wzrostu podaży mleka w skupie.

GDT EVENT 197/03.10.2017

Data:

197 sesja na GDT znowu rekordowa pod względem ilości sprzedaży, sprzedano
37 990 ton. W sesji wzięło udział 149 kupujących, a zakupów dokonało 132 uczestników licytacji. Index spadł o 2,4%.  Wzrost odnotowano na Chedarze o 1,9% cena wyniosła 4109 $/MT i na Kazeinie o 0,9%. To jedyne wzrosty podczas tej sesji. Wszystkie pozostałe produkty odnotowały spadek. Najwięcej produkty wysokotłuszczowe. Masło spadło o 3,6% do poziomu 5837 $/MT, AMF o 3,4% do poziomu 6504 $/MT, Mleko Pełne w proszku o 2,7% do poziomu 3037 $/MT, a największy spadek zanotowano na maślance w proszku bo aż o 10,3% do poziomu 1804 $/MT.  Mleko odtłuszczone w proszku można było kupić po 1895 $/MT. Obserwując notowania wyraźnie widać, że miesiące zimowe będą miesiącami trudnymi z niższymi cenami niż kończący się obecnie sezon letni.

 Warszawa, 05.10.2017

Informacja prasowa
Debiut polskich produktów nabiałowych na międzynarodowej giełdzie Global Dairy Trade
Począwszy od 21 listopada 2017 roku polskie produkty mleczarskie będą oferowane, po raz pierwszy w historii, na światowej giełdzie nabiału Global Dairy Trade (GDT Events) w Nowej Zelandii. Polskie towary sprzedawane będą za pośrednictwem Polish Dairy – pierwszego polskiego integratora obrotu. Dzięki temu rozwiązaniu, każda mleczarnia w Polsce uzyska łatwy i efektywny kosztowo dostęp do międzynarodowego rynku importerów obejmującego 520 hurtowych nabywców. W obrocie uczestniczyć będą mogły te polskie mleczarnie, które podpiszą umowę o współpracy z Polish Dairy.
W pierwszym okresie realizowany będzie obrót czterema wystandaryzowanymi produktami: odtłuszczonym mlekiem w proszku, pełnym mlekiem w proszku, masłem oraz laktozą. W kolejnym etapie przewidywane jest rozszerzenie tej listy o inne produkty.
Mirosław Szczepański, prezes zarządu Polish Dairy  powiedział,  „Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku polski sektor mleczarski rozwija się w szybkim tempie. W Polsce panują doskonałe warunki do produkcji mleka, cieszymy się dobrą infrastrukturą oraz potencjałem terenów paszowych. Większość polskich mleczarni przeszła w ostatnich latach głębokie procesy modernizacyjne. Przedsiębiorstwa te obecnie należą do najnowocześniejszych w Europie i na świecie. Polskie produkty są konkurencyjne jakościowo na rynkach międzynarodowych dzięki restrykcyjnym regulacjom odnośnie warunków pozyskiwania mleka, jego przetwarzania, przechowywania i transportu. GDT oferuje polskim mleczarniom łatwiejszy dostęp do szerokiego popytu międzynarodowego, stwarza możliwość większej widoczności i efektywniejszej konkurencji na światowych rynkach. Nasze wejście na GDT jest ważnym krokiem dla Polish Dairy, dla naszych partnerów biznesowych i rolników.” – dodał.
Eric Hansen, prezes Global Dairy Trade podkreślił, „Decyzja Polish Dairy o zaoferowaniu na naszej platformie szerokiej gamy produktów z Polski potwierdza rolę GDT Events jako wiodącego mechanizmu wyznaczania ceny nabiału w obrocie międzynarodowym. Europa Centralna była i jest coraz ważniejszym światowym regionem mleczarskim. Pojawienie się Polish Dairy oferującego produkty z Polski jest dowodem na rosnącą siłę narodowego sektora polskiej gospodarki jakim jest produkcja nabiału.”
***
Polish Dairy
Polish Dairy jest pierwszym polskim integratorem hurtowego obrotu nabiałem. Oferuje efektywny dostęp do szerokiej gamy polskich produktów nabiałowych w tym wysokiej jakości proszków mlecznych i serwatkowych, serów i tłuszczy mlecznych. Dostarcza produkty, których skład, opakowanie i miejsce produkcji w najlepszym stopniu zaspokaja oczekiwania nabywców. www.polishdairy.plGlobal Dairy Trade
GDT jest światowym liderem obrotu nabiałem oferującym szeroką gamę komplementarnych usług dla branży mleczarskiej w tym, producentów i nabywców. GDT Events to organizowane dwa razy w miesiącu sesje przetargowe na których sprzedawane są masowe produkty mleczne. W aukcjach bierze udział 520 hurtowych nabywców z ponad 80 krajów. GDT Marketplace to platforma handlu elektronicznego, umożliwiająca handel produktami mlecznymi w każdej chwili w dowolnej ilości. GDT świadczy również usługę subskrypcji informacji, znaną jako GDT Insight. www.globaldairytrade.info

Kontakt: Aleksander Kempiński, członek zarządu Polish Dairy, tel. 531337337,aleksander.kempinski@polishdairy.pl  

 

 

 

 

To już kolejny tydzień podczas którego notowane są spadki prawie wszystkich produktów mleczarskich. Jest to pierwszy tydzień w którym tak znacznie zaczęły spadać ceny tłuszczów. Mleczarnie oczekiwały pod koniec tygodnia ceny za jednostkę tłuszczu na poziomie 0,31 zł, natomiast w tej cenie trudno już było znaleźć kupujących.  Ceny masła nadal są wysokie, ale można już było masło kupić po 6000 Euro/tonę. Widzimy dużo niższe ceny oferowane na Zachodzie Europy, gdzie ceny serów w ciągu zeszłego tygodnia bardzo zbliżyły się do ceny 3 Euro/kg serów holenderskich, a masła spadły poniżej 6 Euro/kg, a w związku z tym odpływ kupujących w tamten region. Bardzo niska jest już cena mleka odtłuszczonego w proszku, ale zainteresowanie tym produktem jest nadal bardzo małe, a zapasy mleka bardzo duże. Ceny mleka odtłuszczonego w proszku wynoszą około 1550 euro/tonę , a oczekiwania kupujących są na poziomie 1500 euro/tonę. Sytuacja w tym tygodniu nie powinna się zmienić, ponieważ mleko odtłuszczone w przerzutach staniało w ciągu tygodnia o 10%, a poziom ilościowy skupu mleka w Polsce w porównaniu do analogicznych miesięcy w poprzednich latach jest rekordowy. Sprzyjają temu warunki atmosferyczne i wysoka cena płacona rolnikom za mleko w skupie. Nie należy  się spodziewać też wysokich zakupów z Chin, ponieważ Chiny już zrobiły zapasy. Świadczy o tym wysoki wolumen zakupowy na największej mleczarskiej giełdzie świata GDT, gdzie wolumeny zakupowe podczas kilku ostatnich sesji przekraczały 30 tys ton zakupionych produktów mleczarskich przez kupujących oraz wysoki wolumen zakupionych produktów przez Algierię. Należy spodziewać się dużej korekty cenowej w dół. Im wyższa będzie cena tłuszczów tym niższa cena mleka odtłuszczonego w proszku.

Adres

Polish Dairy sp. z o.o.
ul. Belwederska 9a
00-761 Warszawa, Polska

Dane rejestrowe

NIP: 5223054886
REGON: 363776506
KRS: 0000603574

Kontakt

Tel.:
(+48) 730 731 563
Napisz