Archiwum: Wrzesień 2017

Ostatni tydzień przyniósł spadki prawie wszystkich produktów mleczarskich. Stabilne są tylko ceny serów żółtych. Nadal wysokie są ceny masła, chociaż obserwuje się w UE spadek produkcji i sprzedaży tego produktu  o 5,5%. Ceny masła w UE są wyższe o ponad 30% niż w USA. Ceny notowane w 38 tygodniu w UE to 7860 USD/Tonę, podczas gdy w tym samym czasie w USA można było kupić masło po 5344 USD/Tonę, a w Oceanii po 6200 USD/Tonę. Nadal na wysokim poziomie w UE jest ilość mleka skupionego. Jest on tylko o 0,3% niższy niż od stycznia do lipca 2016 roku, na ten spadek wpływ miał I kwartał 2017 roku, gdzie skup był znacznie niższy ze względu na niską cenę mleka w skupie. Ostatnie miesiące to skup większy niż w tych samych miesiącach 2016 roku i prognozuje się, że ten rok zakończy się wzrostem skupu mleka w UE. Duża podaż mleka została skonsumowana przez największego kupującego – Chiny, które w 2017 roku kupiły więcej wszystkich produktów mleczarskich niż w analogicznym okresie roku 2016. Chiny kupiły najwięcej pełnego mleka w proszku jak również serwatki. Od stycznia do lipca 2017 roku kupiły odpowiednio 337 tys. ton (wzrost o 6%) i 308 tys. ton (wzrost o 11%). Mleko pełne w proszku kupowane jest z Nowej Zelandii i Australii, a serwatka w proszku z USA. Drugim największym kupującym nabiał na świecie jest Rosja następnie Meksyk lecz ich potencjał zakupowy na 4 podstawowe produkty łącznie jest niższy niż Chin. Należy spodziewać się, że wysokie ceny to już przeszłość i teraz nastąpi redukcja cen do poziomu z 2016 roku.

GDT EVENT 196/19.09.2017

Data:
19 września odbyła się 196 sesja GDT. Uczestniczyło w niej 174 kupujących, a 134 dokonało zakupów. Bardzo wysoki był wolumen zakupów, ponieważ kupujący kupili aż 34 117 MT produktów notowanych na giełdzie jest to kolejny rekord wolumenowy.  Indeks cenowy wzrósł o 0,9%,  spadki odnotowano na 4 produktach, na 3 produktach ceny wzrosły, a maślanka w proszku nie była przedmiotem transakcji. Największy spadek był na produkcie, który podczas poprzedniej sesji uzyskał największy wskaźnik wzrostu ceny czyli na lactozie, której cena tym razem spadła o 3,8%, a największy wzrost na AMF +5,3%. Wzrosła również cena masła o 1,2% do poziomu 6026 USD/MT. Największym powodzeniem wśród kupujących również na tej sesji cieszyło się pełne mleko w proszku, którego indeks cenowy wzrósł o 0,6%. Ponad połowa dokonanych transakcji była właśnie na tym produkcie, a jego średnia cena wyniosła 3122 USD/MT.  Niski poziom cenowy nadal jest notowany na  drugim pod względem ilości sprzedaży produkcie na GDT odtłuszczonym mleku w proszku 1920 USD/MT. Na tej sesji notowania tego produktu spadły o 1,2%. Zanotowano także spadek ceny sera cheddar o 1,9% do poziomu 4032 USD/MT. Na sesji tej nie oferowano maślanki w proszku. Powyższe ceny są cenami w porcie sprzedającego oraz nie zawierają opłat celnych. Z Europy podczas tej sesji było sprzedawane odtłuszczone mleko w proszku i laktoza

Tydzień 36 w branży mleczarskiej przyniósł obniżki cen. To już drugi tydzień kiedy jest tendencja spadkowa na produkty wysokotłuszczowe. Chociaż ich ceny są nadal wysokie. Za śmietanę w 36 tygodniu mleczarnie oczekiwały 0,325 zł/jednostkę tłuszczową, a za masło w blokach 27,25 zł/kg jednak transakcje na tych produktach były bardzo małe. Nadal spada cena na mleko odtłuszczone w proszku. Cena transakcyjna w zeszłym tygodniu wynosiła około 1660 Euro/tonę. Producenci w pierwszej części poprzedniego tygodnia oczekiwali ceny w granicach 1700 euro, lecz była ona nie do zaakceptowania przez kupujących, pomimo zakupu dużej ilości mleka w proszku przez Algierię. Oznacza to, że są duże ilości mleka odtłuszczonego w proszku w magazynach. Wysoka cena na śmietanę i masło rekompensuje niższe ceny na mleko odtłuszczone w proszku. W następnych tygodniach nie należy oczekiwać zmian trendu. Nadal wysokie są ceny pełnego mleka przerzutowego, co jest konsekwencją wysokich cen tłuszczu, ale tutaj też już jest widać tendencję spadkową. Tylko w ciągu 1 tygodnia cena na mleko pełne przerzutowe obniżyła się o 1%, a na mleko odtłuszczone o 5% osiągając cenę pod koniec tygodnia 53 grosze za 1 litr. O 4,5% obniżyła się też cena serwatki do poziomu 3,1 zł/kg. Stabilne są ceny serów żółtych i mleka pełnego w proszku.

GDT EVENT 195/05.09.2017

Data:

195 sesja na GDT znowu okazała się rekordowa pod względem ilości sprzedaży, bowiem sprzedano 33 501 ton. W sesji wzięło udział 173 kupujących, a zakupów dokonało 140 uczestników licytacji. Index wzrósł nieznacznie bo o 0,3%. Największy wzrost odnotowano na laktozie o 5,1% i jej cena wyniosła 791 USD/MT. Masło wzrosło o 3,8% do poziomu 6 100 USD w październiku. Całość sprzedanego masła pochodziła z Australii i Nowej Zelandii. Wzrost cen o 3,6% zanotowano też na AMF cena tego produktu wyniosła 6400 USD/MT. Wzrost też był jeszcze na dwóch produktach notowanych na GDT –  serze cheddar o 2,5% i kazeinie o 1,2%. Spadek odnotowały produkty, których poziom sprzedaży jest największy tj. mleko odtłuszczone w proszku, którego cena spadła o 1,2%, a pełnego mleka w proszku o 1,6%. Mleko odtłuszczone można było kupić po około (w zależności od jakości obróbki cieplnej) 2000 USD/MT, a mleko pełne w proszku po 3100 USD/MT. Największy jednak spadek ceny o 10,1% zanotowano na maślance w proszku, której cena ostatecznie wyniosła 2026 USD/MT

Tydzień 35 w branży mleczarskiej przyniósł jak  się było można spodziewać zahamowanie tendencji wzrostowych na produkty wysokotłuszczowe, chociaż nadal poziom jest wysoki. Po raz pierwszy od dłuższego czasu zaczęła spadać cena na masło i śmietanę. Masło w blokach w poprzednim tygodniu można było kupić poniżej 6500 Euro/tonę, a śmietanę poniżej 0,330 zł/jednostkę tłuszczową. Cena półkowa masła stała się barierą dla przeciętnego konsumenta i staje się dobrem luksusowym, właściciele sklepów zauważają spadek popytu na masło i należy spodziewać się korekty cenowej. Również ceny mleka przerzutowego uległy obniżeniu i pod koniec tygodnia wystąpiła nadwyżka na rynku tego produktu. Jednak nadal oczekiwania cenowe za jednostkę mleka pełnego są na poziomie 0,35 gr/jednostkę kalkulacyjną, a na mleko odtłuszczone na poziomie 56 groszy, to kupujących jest mniej niż sprzedających. Mleko w proszku od kilku tygodni jest na niezmienionym poziomie, pomimo bardzo dużych zakupów przez Algierię w 35 tygodniu nie miało to wpływu na cenę co oznacza, że są bardzo duże zapasy tego produktu. Również ceny serów są w okolicach 14 zł/kg, a pod koniec zeszłego tygodnia coraz więcej producentów zaczęło już oferować ser gouda na poziomie 13,80 zł/kg

Adres

Polish Dairy sp. z o.o.
ul. Belwederska 9a
00-761 Warszawa, Polska

Dane rejestrowe

NIP: 5223054886
REGON: 363776506
KRS: 0000603574

Kontakt

Tel.:
(+48) 730 731 563
Napisz