Archiwum: Marzec 2017

W dniu 30 marca 2017 roku Polish Dairy Sp z o.o. dokonała wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego ws. udzielenia zamówienia na wykonanie proinnowacyjnych usług doradczych przez IOB na rzecz przedsiębiorstwa Polish Dairy Sp. z o.o. Nazwa wybranego Wykonawcy: Stowarzyszenie B-4.

Polski rynek mleczny w tygodniu 19/03-26/03/17

Autor: Volodymyr Polovyi, Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi, Data:

 

W tygodniu 19.03-26.03 ceny produktów mlecznych zmieniły się w o około 2,5% w porównaniu z poprzednim okresem. Cena masła wzrosła o 1,4%. Cena mleka w proszku pełnego oraz odtłuszczonego spadła o 0,2% oraz 0,7% odpowiednio. Serwatka w proszku zdrożała o 2,5%. Cena sera EDAMSKIGO zmieniła się o -2,9%. Cena sera typu CHEDDAR wzrosła o 1,9%. Cena sera EMENTALER spadła o 1,6%. W przypadku sera GOUDA cena spadła o 0,6%.

Ceny produktów mlecznych w UE tydzień 12

Autor: Grzegorz Skrzypkowski, Źródło: Reg. (EU) No 479/2010 Article 2, Data:

 

W 12 tygodniu 2017 roku ceny produktów mlecznych w Unii ukształtowały się na następującym poziomie. Masło kosztuje 420 euro za 100 kg, w stosunku do poprzedniego tygodnia podrożało o 1,2%. Cena za 100 kg odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła 178 euro, a pełnego 275 euro, co stanowi tygodniowy spadek odpowiednio o: 0,3% i 1,6%. Z serów przez tydzień podrożał jedynie Emmental o 0,4% i za 100 kg produktu płacono 400 euro. Cena sera Cheddar utrzymała się na poziomie 326 euro za 100 kg. Staniały natomiast sery: Gouda o 0,1% i Edam o 0,7%, ich 100 kg kosztowało analogicznie: 316 euro i 311 euro.  Cena serwatki w proszku również spadła, przez tydzień o 0,5% i wynosiła 96 euro za 100 kg.

GDT – wyniki za pierwszy kwartał 2017 roku

Autor: Mirosław Szczepański, Źródło: www.globaldairytrade.info, Data:

 

W pierwszym kwartale 2017 roku indeks cenowy GDT (GDT Price Index) spadł do poziomu 972 punktów i był to pierwszy spadkowy kwartał na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Ostatecznie wartość indeksu na dzień ostatniej sesji w marcu była wyższa o 55% od wartości sprzed roku, kiedy to indeks kształtował się na poziomie 628 punktów.

W mijającym kwartale spadły ceny większości notowanych na GDT towarów. Największy spadek zanotowało SMP -26%, WMP -19% oraz BMP -18%. Wzrosły natomiast 3 grupy produktów: Masło +14%, AMF +8% oraz Laktoza +7%. W ujęciu rocznym ceny wszystkich produktów wzrosły, przy czym największą zmianę ceny zanotowały: AMF +94% oraz Masło +78%, a najmniejszą SMP +10%

Całkowita wartość obrotu za ostatnie 12 miesięcy wyniosła na GDT 1,8 miliarda dolarów. W pierwszym kwartale 2017 roku najwięcej kupujących przyciągnęło SMP i WMP. Zlecenia kupna składało odpowiednio 119 i 129 bidderów. Średnia podaż towarów na Trading Event wynosiła 22.536 ton.

Dairy Auctions Online – Auction Week 13

Autor: Grzegorz Skrzypkowski, Źródło: dairyauctionsonline.com, Data:

 

W dn. 28.03.2017 na DAO kolejny raz sprzedano jedynie serwatkę w proszku. Aukcję rozpoczęto od ceny minimalnej wynoszącej 850 euro za jednostkę. Sprzedano 150 ton po cenie 869 euro za tonę. Stanowi to wzrost ceny o prawie 2% w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Wystawionych następujących produktów nie sprzedano: sera Gouda 48+ z Niemiec / Holandii, serwatki w proszku z Polski, laktozy z Holandii oraz odtłuszczonego mleka w proszku z Francji.

Ceny produktów mlecznych w UE tydzień 11 – porównanie miesięczne

Autor: Grzegorz Skrzypkowski, Źródło: DG AGRI – Reg. 479/2010 Art. 2, Data:

 

W porównaniu do cen z poprzedniego miesiąca ceny z 11 tygodnia 2017 roku prezentują się następująco. Ze spadków – cena odtłuszczonego mleka w proszku zmniejszyła się o 6,5%, a pełnego w proszku o 5,2% i wynosiła odpowiednio: 180 euro oraz 281 euro za 100 kg produktu. Natomiast jeśli chodzi o wzrosty, to podrożał ser Cheddar, jednak tylko o 0,1%, ustalając swoją cenę na 330 euro za 100 kg. Cena masła nie zmieniła się, za 100 kg płacono 413 euro.

Polski rynek mleczny w tygodniu 13/03-19/03/2017

Autor: Volodymyr Polovyi, Źródło: http://www.minrol.gov.pl, Data:

 

W tygodniu 13.03-19.03 ceny produktów mlecznych zmieniły się o około 5,5% w porównaniu z poprzednim okresem. Cena masła spadła o 1,1%. Cena mleka w proszku pełnego oraz odtłuszczonego zmieniła się o +2,1% oraz -2,4% odpowiednio. Serwatka w proszku spadła o 0,6%. Cena sera EDAMSKIGO zmieniła się o -0,3%. Cena sera typu CHEDDAR spadła o 3,6%. Cena sera EMENTALER obniżyła się o 2,1%. W przypadku sera GOUDA cena spadła o 0,2%.

Zmiany cen na rynku produktów mlecznych UE w 11 tyg. 2017

Autor: Grzegorz Skrzypkowski, Źródło: Reg. (EU) No 479/2010 Article 2, Data:

 

11 tydzień 2017 roku przyniósł kilka interesujących zmian w kursach cen produktów mlecznych na rynku unijnym. Mleko pełne w proszku oraz odtłuszczone w proszku staniało względem poprzedniego tygodnia w takim samym stopniu o 3,8%. Natomiast względem analogicznego okresu w 2016 roku oba rodzaje mleka podrożały odpowiednio o: 11% i 41%. W porównaniu do 10 tygodnia bieżącego roku cena masła wzrosła o 0,8%, a rozpatrując cenę sprzed roku o 57%.

WIĘCEJ…

GDT Event 184 / 21.03.2017

Autor: Volodymyr Polovyi, Źródło: www.globaldairytrade.info, Data:

 

21 marca 2017 odbyła się 184 sesja Global Dairy Trade. Indeks cenowy ponownie wzrósł, tym razem o 1.7%. Łączny wolumen sprzedaży wynosi 22,498 ton produktów, a średnia cena została ustalona na poziomie 3,101 USD za tonę. Udział w sesji wzięło 154 aktywnych uczestników. 113 z nich nabyło towar. Najbardziej potaniało odtłuszczone mleko w proszku: o 10,1%. Natomiast pełne mleko w proszku zdrożało o 2,9%. Cena kazeiny podpuszczkowej wzrosła o 3,6% oraz odwodnionego tłuszczu mlecznego o 3,0%. Staniały także laktoza o 2,7%, ser cheddar o 1,0%. Podrożało natomiast masło o 4,9%. Tym razem na platformie GDT nie sprzedawali maślanki w proszku.

Dairy Auctions Online – sprzedaż na dzień 21.03.2017

Autor: Grzegorz Skrzypkowski, Źródło: dairyauctionsonline.com, Data:

 

Na aukcji 21.03.2017 sprzedano jedynie jeden produkt, była to Serwatka w Proszku. Cena wywoławcza wynosiła 850 euro za jednostkę, cena transakcji osiągnęła zaś 852 euro za jednostkę, przy wolumenie 150 ton. Cena serwatki  spadła tym samym o 6,9% w porównaniu do ceny sprzed 2 tygodni. Na aukcji wystawiono również ser Gouda 48+, permat serwatki, laktozę oraz odtłuszczone mleko w proszku, jednak ich sprzedaż nie doszła do skutku.

Adres

Polish Dairy sp. z o.o.
ul. Belwederska 9a
00-761 Warszawa, Polska

Dane rejestrowe

NIP: 5223054886
REGON: 363776506
KRS: 0000603574

Kontakt

Tel.:
(+48) 730 731 563
Napisz